Skip til hoved indholdet
    Hjem Vi arbejder med Verdensomsorg

Verdensomsorg

Vi er glade for, at vi har fået mulighed for at være del af det spændende og nytænkende forskningsprojekt Verdensomsorg i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og Børnehusene Humlebæk.
Projektet blev skudt i gang med et stort kick off arrangement for alle medarbejderne 1. marts 2023, hvor byrådet og forvaltningen hilste projektet velkomment.
Frem til 2025 vil det pædagogiske personale systematisk reflektere, få ny viden, gennemføre prøvehandlinger med børnene og videndele på tværs. Formålet er at blive klogere på, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed i børnehøjde.

I projektperioden vil vi blandt andet være nysgerrige på:
• Hvordan vi kan styrke børnenes relationer til dyrene og naturen i nærmiljøet.
• Hvordan vi kan gå i dialog med børnene om deres naturoplevelser gennem dialog om deres tegninger.
• Dilemmaer vi som voksne oplever i balancen mellem bæredygtighed og andre hensyn, normer, vaner og værdier.
• Hvordan vi kan tænke omsorg på en ny og bredere måde, som også omfatter naturen og vores fælles fremtid.
• Hvordan forældre forholder sig til klimaudfordringen i hverdagslivet med deres børn.

Projektet organiseres omkring refleksionscirkler, hvor to medarbejdere fra hvert hus deltager. Her undersøges eksisterende erfaringer, viden udfordres og nye idéer udvikles. Deltagerne laver prøvehandlinger mellem møderne og vender tilbage med nye erfaringer, som drøftes i gruppen.
De øvrige kolleger inddrages på læringscirkler/personalemøder i de enkelte huse. Formålet er, at alle skal opleve ejerskab og have mulighed for at sætte sit aftryk på processen.
Via projektbevillingen har vi mulighed for frikøb til medarbejdernes deltagelse i refleksionscirklerne. Det er en kæmpe gave til den faglige udvikling og kvaliteten i vores arbejde omkring børnene.

Forskerne deltager i forskningscirklerne, observerer i husene og interviewer nogle børn, forældre og medarbejdere.
Interview med børnene sker som samtaler om deres tegninger om naturen.

De deltagende forskere er Ditte Winther-Lindqvist, Dorte Kousholt og Anne Maj Nielsen.
Læs mere på projektets hjemmeside projekter.au.dk/verdensomsorg

Børnehusene Kokkedal

Broengen 4
2980 Kokkedal

Telefon: