Skip til hoved indholdet

Verdensomsorg

Vi er glade for, at vi har fået mulighed for at være del af det spændende og nytænkende forskningsprojekt Verdensomsorg i samarbejde med en gruppe forskere fra Aarhus Universitet og Børnehusene Humlebæk.
Projektet blev skudt i gang med et stort kick off arrangement for alle medarbejderne den 1. marts 2023, hvor byrådet og forvaltningen hilste projektet velkomment.
De næste to år vil det pædagogiske personale systematisk reflektere, få ny viden, gennemføre prøvehandlinger med børnene og videndele på tværs for at blive klogere på, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed i børnehøjde.

I projektperioden vil vi blandt andet være nysgerrige på:
• Hvordan vi kan styrke børnenes relationer til dyrene og naturen i nærmiljøet.
• Hvordan vi kan gå i dialog med børnene om deres oplevelser i og med naturen gennem dialog om deres tegninger.
• De dilemmaer vi som voksne kan opleve i balancegangen mellem bæredygtighed og andre hensyn, normer, vaner og værdier.
• Hvordan vi kan tænke omsorg på en ny og bredere måde, som også omfatter naturen og fremtiden.
• Hvordan forældrene forholder sig til klimaudfordringen i hverdagslivet med deres børn.

Projektet organiseres omkring refleksionscirkler, hvor to medarbejdere fra hvert hus deltager som frontløbere. I dette rum undersøges eksisterende erfaringer, viden udfordres og nye idéer udvikles. Deltagerne gennemfører prøvehandlinger mellem møderne og vender tilbage med nye erfaringer, som drøftes og beriges i gruppen.
Alle øvrige kolleger inddrages via læringscirkler i de enkelte huse, hvor formålet er, at alle skal opleve ejerskab og have mulighed for at sætte deres aftryk på projektet og processen.
Via projektbevillingen får vi mulighed for frikøb til medarbejdernes deltagelse i refleksionscirklerne, så det er en kæmpe gave til den faglige udvikling og kvaliteten i vores pædagogiske praksis.

Forskerne deltager i forskningscirklerne, lave observationer i husene og interview med nogle børn, forældre og medarbejdere. Interview med børnene gennemføres som samtaler om deres tegninger om naturen.

De deltagende forskere er Ditte Winther-Lindqvist, Dorte Kousholt og Anne Maj Nielsen.
Læs mere på projektets hjemmeside projekter.au.dk/verdensomsorg
 

ny