Skip til hoved indholdet
    Hjem Vi arbejder med Nærværende samspil

Nærværende samspil

Tilknytning og sensitive voksne
Den trygge tilknytning er en grundlæggende opmærksomhed i Børnehusene Kokkedal. Mange vigtige oplevelser og erfaringer bliver mulige gennem barnets tilknytning og relationer til sine nære voksne. Bl.a. oplevelser med fælles opmærksomhed og meningsfulde sociale fællesskaber. 
Vi har fokus på at være sensitive og responsive i vores aflæsning af barnets behov. Det vil sige, at vi viser børnene, at vi ser og hører dem, og at vi tilbyder alle børn noget positivt at spejle sig i. Vi lægger vægt på at være til stede og til rådighed, når barnet har brug for at vende tilbage til os og blive ”ladet op” med nærvær. Det gør det muligt for barnet trygt at kunne udforske og forholde sig til sin omverden på nye måder i sit eget tempo.

Nærvær og fordybelse 
Vores organisering skaber gode muligheder for, at børnene kan etablere en tryg tilknytning til os voksne gennem nærværende samspil og samtaler hele dagen. Vi arbejder opdelt i mindre grupper i dele af dagen. Det giver børnene mulighed for at fordybe sig i aktiviteter, leg og rutiner sammen med en voksen og andre børn. I de mindre grupper kan vi bedre være nærværende og understøtte alle børns aktive deltagelse og udvikling af legerelationer og venskaber med hinanden. 
Vi sammensætter børnegrupperne ud fra hensyn til børnenes indbyrdes relationer og udviklingsniveau. Hos os skal alle børn opleve at være en betydningsfuld del af et fællesskab.

Børnehusene Kokkedal

Broengen 4
2980 Kokkedal

Telefon: Sammen om Kokkedal