Skip til hoved indholdet

Faglig ledelse


Vi arbejder med faglig ledelse tæt på den daglige pædagogiske praksis for at understøtte kvaliteten i læringsmiljøet.
Dagtilbudsloven forpligter os på at etablere en evalueringskultur, hvor medarbejderne løbende reflekterer over deres egen praksis, og hvor refleksionen hele tiden fører til justeringer og forbedringer af læringsmiljøet til gavn for børnene.

Ved at være fagligt velforberedte og engagere sig i medarbejdernes praksis og faglige refleksion deltager lederne aktivt i at sikre, at det fælles faglige grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan afspejles i hverdagens samspil mellem børnene og de voksne.

For at klæde lederne godt på til denne opgave gennemførte vi i 2019-2020 udviklingsprojektet Ledelse af reflekterende læringsmiljøer, som blev finansieret af BUPL's Udviklingspulje. Du kan læse mere om projektet i pjecen herunder.

ny