Skip til hoved indholdet
    Hjem Vi arbejder med Faglig ledelse

Faglig ledelse

Vi arbejder med faglig ledelse tæt på den daglige pædagogiske praksis. Det gør vi for at understøtte kvaliteten i læringsmiljøet.

Dagtilbudsloven forpligter os på at etablere en evalueringskultur. Det betyder, at det pædagogiske personale reflekterer systematisk over deres egen praksis. Refleksionen fører løbende til justeringer og forbedringer af læringsmiljøet til gavn for børnene.

De daglige ledere lægger vægt på at være fagligt velforberedte og engagere sig i personalets praksis og faglige refleksion. På den måde deltager de aktivt i at sikre, at det fælles faglige grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan afspejles i hverdagens samspil mellem børnene og de voksne.

For at klæde lederne godt på til denne opgave gennemførte vi i 2019-2020 udviklingsprojektet Ledelse af reflekterende læringsmiljøer, som blev finansieret af BUPL's Udviklingspulje. Du kan læse mere om projektet i pjecen herunder.

Børnehusene Kokkedal

Broengen 4
2980 Kokkedal

Telefon: