Skip til hoved indholdet
    Hjem Vi arbejder med Fælles legemanuskripter

Fælles legemanuskripter

Det er afgørende for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse, at de har adgang til legefællesskaber med andre børn. 
Den styrkede pædagogiske læreplan fastslår, at legen har værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af dagtilbuddet. 
Leg med andre børn er vigtig for barnets oplevelse af livskvalitet. Samtidig viser forskning, at leg har stor betydning for, om børnene klarer sig godt på længere sigt i livet, både socialt og fagligt.
I Børnehusene Kokkedal hjælper vi voksne legen på vej ved at deltage i børns fantasilege og ved at understøtte legestemninger i hverdagens forskellige situationer.

Leg og fantasi skal læres
Den gode leg kommer ikke altid af sig selv. Mange børn har svært ved at lege med hinanden og ikke alle børn kan lege og fantasere. Nogle børn har lettere ved at lege, fordi de har mange legeerfaringer, andre børn har brug for at øve sig og blive hjulpet på vej. 
Som pædagogisk personale har vi som rollemodeller et ansvar for at guide alle børn ind i legene og lære dem at  begå sig der. Helt på linje med at vi også guider børnene til fx at begå sig i fællesskabet omkring et måltid.

Fælles legemanuskripter
For at børnene skal kunne mødes med hinanden omkring en fælles fantasileg, skal de have en fælles viden, som de sammen kan fantasere ud fra. Det kan være fælles erfaringer fra hverdagen eller fælles kendskab til eventyr, bøger, film o.l.
Vi bruger metoden Fælles legemanuskripter til at skabe dette fælles kulturelle fundament i hele børnegruppen. Ved at deltage i legeaktiviteter med børnene kommer vi tættere på deres samspil i legen, så vi bedre kan hjælpe og inspirere dem.
Metoden er udviklet med afsæt i Ditte Winther-Lindqvists teori og forskning.

Formål med Fælles legemanuskripter:

  • Sikre alle børn adgang til legefællesskaber med andre børn.

  • At alle børn bliver i stand til at selv at lege med andre børn uden voksne.

  • Styrke legekulturen i dagtilbuddet, så legen får gode vilkår.

  • Understøtte det enkelte barns legekompetencer.

 

Børnehusene Kokkedal

Broengen 4
2980 Kokkedal

Telefon: Sammen om Kokkedal