Skip til hoved indholdet
    Hjem Vi arbejder med Børnefællesskaber

Børnefællesskaber

Børnefællesskaber

Legefællesskaber
Vi styrker børnenes legefællesskaber ved at invitere børnene ind i legeaktiviteter, ved at være legende voksne i hverdagen og ved at skabe rum for børnenes selvigangsatte leg.

Traditioner
Vi arbejder med traditioner som en reflekteret del af læringsmiljøet. Vi har fokus på at skabe spejle og vinduer for alle børn i vores traditioner, så det giver mening for alle at deltage. Vi lægger også vægt på, at give børnene mulighed for at sætte deres aftryk på traditionerne og dermed på fællesskabet i deres daginstitution.
Vi har en fødselsdagspædagogik, som sætter fællesskabet i fokus.

Fri for mobberi

Alle dagtilbud i Fredensborg Kommune arbejder med metoden Fri for mobberi.  
I Børnehusene Kokkedal holder vi børnemøder, hvor vi bruger billedkort til at snakke med børnene om dilemmaer og konflikter fra hverdagen. Vi arbejder med trøstebamser, som symboliserer omsorg, tryghed og venskab. Vi laver også rytmik, fortæller historier, og børnene giver hinanden massage.

En normreflekteret praksis
Vi lægger vægt på at sikre alle børn lige deltagelsesmuligheder i hverdagens aktiviteter og fællesskaber. Det kræver, at vi voksne hele tiden reflekterer over, hvordan vores normer og forventninger til børnene er med til at forme læringsmiljøet og børnenes deltagelsesmuligheder.


Børnehusene Kokkedal

Broengen 4
2980 Kokkedal

Telefon: Sammen om Kokkedal