Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Børnehusene Kokkedal Politikker og planer

Politikker og planer

Årsplanen udstikker rammen og retningen for det kommende års arbejde. I Børnehusene Kokkedal bidrager både medarbejdere og forældre til at udarbejde årsplanen. Læs årsplanen her: Børnehusene-Kokkedal-årsplan-2022.pdf

I menuen herunder kan du læse vores lokale tillæg til Fredensborg Kommunes læreplan og den seneste evaluering af vores arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.

I Børnehusene Kokkedal har vi valgt en solidarisk ramme for ressourcetildelingen til de enkelte huse. Fordelingen sker ud fra nogle principper for, hvordan de centralt tildelte økonomiske ressourcer skal fordeles lokalt.

Vi har i ressourcetildelingen taget højde for, at der er stor variation i timeprisen for en erfaren uddannet medarbejder hhv. en ikke-uddannet medarbejder uden erfaring. Det betyder, at vi har en timetildeling i husene med en fast grundtildeling, så alle børn har det samme antal voksne til rådighed.  
93 % af vores personalebudget går til grundtildelingen til stuerne og den almindelige vikardækning.
De resterende 7 % er afsat i en fælles pulje, som giver os mulighed for at prioritere tværgående ansættelser, fx vores buschauffør, samt vikardækning af barsler eller tildeling af ekstra ressourcer, når særlige opgaver kalder på noget ekstra.

Præmissen for tildeling drøftes og justeres løbende i Områdebestyrelsen, ledelsen og MED-udvalget. Vi har fokus på, at vi til enhver tid bruger vores ressourcer bedst muligt i forhold til den opgave, vi aktuelt skal løfte, og den kvalitet vi skal levere.

Vores arbejde tager afsæt i kommunens dokument ”Pædagogisk Læreplan i dagtilbud i Fredensborg Kommune 2020/21”. 
I vores lokale tillæg beskriver vi, hvordan vi i Børnehusene Kokkedal konkret arbejder med det fælles faglige grundlag og de seks læreplanstemaer i den styrkede pædagogiske læreplan.
Overskrifterne i tillægget svarer til overskrifterne i kommunens dokument:

Sådan arbejder vi med den styrkede pædagogiske læreplan i BHK 2023-2025.

Alle dagtilbud skal hvert andet år evaluere arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.
Se vores seneste evaluering her:
Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan 2021.pdf

Børnehusene Kokkedal

Broengen 4
2980 Kokkedal

Telefon: Sammen om Kokkedal