Skip til hoved indholdet
    Hjem Information til studerende og kommende kolleger Uddannelsespraktik

Uddannelsespraktik

Børnehusene Kokkedal er uddannelsesinstitution og modtager pædagogstuderende samt pædagogiske assistenter (PAU) i praktik.
Den pædagogiske praksis i Børnehusene Kokkedal er baseret på refleksion over koblingen mellem forskningsbaseret viden og hverdagens samspil mellem børnene og de voksne. Vi arbejder løbende på at udvikle og forbedre kvaliteten af vores praksis. Vi ser de studerende som et velkomment bidrag til refleksion og faglig forstyrrelse.
Vi tilbyder vores studerende indblik i, hvordan man kan omsætte teori og evaluering til praksis, og hvordan man gennem refleksion over egen og hinandens praksis kan udvikle ny indsigt og pædagogiske handlemuligheder.

Den daglige vejledning af studerende varetages af en uddannet pædagog eller pædagogisk assistent.  
Daglig leder Kamilla Frost er praktikkoordinator for pædagogstuderende og PAU studerende.

Vores forventninger til studerende 
Som studerende hos os tilbydes du som udgangspunkt vejledning 1 time ugentligt under hensyntagen til institutionens dagligdag, gennem hele praktikforløbet.

De første gange deltager praktikkoordinatoren, herefter varetages vejledningen af praktikvejlederen. Du tilbydes desuden én vejledning varetaget af områdelederen samt evt. vejledning varetaget af en pædagog fra en af Børnehusene Kokkedals ambassadørgrupper.

Forventningerne til studerende i Børnehusene Kokkedal er:
• At du møder og er klar til at påbegynde arbejdet i overensstemmelse med dit mødeskema.
• At du er indstillet på at samarbejde med og inddrage personalet i dine læringsprocesser i praktikperioden.
• At du indgår i arbejdet på lige fod med resten af personalegruppen.
• At du tager et medansvar for de børn og voksne, der færdes i Børnehusene Kokkedal.
• At du under vejledningen tager medansvar for dialogen, at du undres og søger svar på din undren, og at du tager referat af vejledningen.
• At du dagligt skriver dagbog om dit praktikforløb.
• At du er pligtopfyldende, loyal og ansvarlig i forhold til institutionens værdigrundlag, trufne beslutninger, aftaler og opgaver.
• At du er initiativrig, iagttagende og reflekterende.
• At du sætter dig ind i, hvilket socialt miljø institutionen og dens brugere er del af og respekterer den mangfoldighed, dette udgør.

Praktikbeskrivelser

Børnehusene Kokkedal

Broengen 4
2980 Kokkedal

Telefon: