Skip til hoved indholdet
    Hjem Information til forældre Ved bekymring for dit barn

Ved bekymring for dit barn

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel eller udvikling, er personalet altid parate til at lytte. Vores AKT-leder har også mulighed for at indkalde til et tværfagligt møde for at støtte op omkring barnet og læringsmiljøet, hvis der er behov for det.

Når personalet bliver bekymrede for et barn, drøftes bekymringen altid med kolleger, og der tages stilling til, hvilken type bekymring, der er på spil, og hvor stor udfordringen er.

Der skelnes mellem to typer bekymringer:

Bekymring som kræver akut handling
Når en bekymring opstår på grund af mistanke om fx vold eller seksuelle overgreb, kræver bekymringen akut handling. Lederen skal inddrages, og kommunen skal underrettes. Dette gælder eksempelvis, hvis et barn i institutionen siger: ”Min mor slår mig”.

Bekymring som kræver nærmere undersøgelse
Ved de fleste bekymringer er det relevant at overveje institutionens indflydelse på barnets situation. Ofte handler bekymringer om barnets trivsel i samspillet med de andre børn og voksne eller i samspillet med rutinerne og rammerne i institutionen.
Der kan også opstå bekymringer om mistrivsel i familien.

Hvis der stadig er bekymring, efter de kollegiale drøftelser og afprøvning af pædagogiske tiltag, inddrages forældrene ved en samtale. Her laver vi i fællesskab en lille handleplan, som beskriver hjælpsomme handlinger for både personalet og forældrene.

Fortsætter bekymringen efter opfølgning på handleplanen, inddrages AKT-leder Marianne Aunsmark, som tager kontakt til kommunens tværfaglige netværk.
Her vurderes det, hvad barnet og familien kan have brug for. Der kan efterfølgende igangsættes familiearbejde, kompetenceudvikling af pædagogerne eller yderligere indsatser i samarbejde med fx talepædagog og psykolog.

AKT-leder Marianne Aunsmark kan kontaktes på mail maau@fredensborg.dk eller telefon 20 18 12 86.

Tværfagligt samarbejde
Vi samarbejder med talepædagoger, psykologer og sundhedsplejersker omkring børnenes trivsel, udvikling og læring. 
Når vi indgår i tværfagligt samarbejde omkring konkrete børn, har vi altid forinden inddraget barnets forældre og indhentet forældrenes samtykke.

I forbindelse med generelle pædagogiske opgaver og udfordringer, fx udviklingen af læringsmiljøet i institutionen, har vi mulighed for at modtage sparring fra ovennævnte faggruper samt kommunens pædagogiske konsulent.

Ved behov for at støtte særligt op i læringsmiljøet omkring bestemte børn kan en af vores pædagogiske vejledere eller vores ressourcepædagog være tilknyttet en børnegruppe i en periode.

I perioder kan børn med særlige behov have tilknyttet en specialpædagog, som arbejder med at understøtte barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse her i institutionen.

Det tværfaglige samarbejde omkring børn i Børnehusene Kokkedal koordineres og varetages af AKT-leder Marianne Aunsmark.

Børnehusene Kokkedal

Broengen 4
2980 Kokkedal

Telefon: Sammen om Kokkedal