Skip til hoved indholdet
    Hjem Information til forældre Praktisk information

Praktisk information

Aula er den digitale kommunikationsplatform i Fredensborg Kommune. Den version af Aula, som bruges i dagtilbud er den samme, som bruges i skolerne. For forældre betyder det, at man kan bruge den samme kommunikationsløsning fra ens barn begynder i vuggestue, til barnet går ud af 10. klasse. Og hvis man har børn i både dagtilbud og skoler, kan man se alle børn i samme overblik.

Formålet er god kommunikation
Målet med Aula er at skabe rum for en god kommunikation mellem institution og hjem samt at gøre det nemt og overskueligt for forældre at tage del i deres barns hverdag og udvikling i dagtilbuddet. Det skal Aula, fordi bedre kommunikation kan hjælpe med til at understøtte bedre læring og større trivsel i skoler og dagtilbud.  
I Aula får forældrene indblik i institutionens hverdagsliv og eksempler på børnenes oplevelser, kommunikeret i f.eks. fotos, videoer og tekst. Samtidig indeholder Aula alle de oplysninger om det enkelte barn, som personalet har brug for i hverdagen. Kun personale har adgang til de vigtige oplysninger, som forældre lægger ind i Aula. Personalet deler kun billeder af børnene på Aula, hvis forældrene har givet deres tilladelse til dette i forbindelse med første login på Aula. 

Tjek ind og tjek ud hedder i Aula Komme-Gå
På en overbliksskærm kan alle følge med i, hvilke børn der er kommet og gået. Forældre kan selv lægge et foto af deres barn ind i Komme-Gå-funktionen, og ellers kan personalet hjælpe med det.  
I Komme-Gå kan forældre også nemt give korte beskeder om ferie, sygdom, og hvis barnet bliver hentet af en anden end forældrene.

Information 
I Aula giver personalet forældrene information om f.eks. ture, pædagogiske aktiviteter, særlige arrangementer og udsender nyhedsbreve. 

Kodeks for adfærd i Aula
I nogle tilfælde kan forældre skrive bemærkninger til opslagene på Aula, men der foregår ikke dialog eller diskussioner på Aula. Det ville fjerne personalets opmærksomhed fra børnene, hvis de skulle besvare spørgsmål, forklare eller meningsudveksle på Aula. Derfor fjerner vi opslag, som udvikler sig til diskussioner og meningsudvekslinger og henviser til, at denne kommunikation foregår i det direkte møde mellem forældrene, personalet og/eller ledelsen. 
Hvis man som forælder har brug for at tale om sit barn, de pædagogiske aktiviteter eller andet vedrørende hverdagen i institutionen, skal man derfor kontakte personalet eller ledelsen direkte.

Spørgsmål vedrørende Aula 
Hvis man oplever problemer med log in eller har andre spørgsmål omkring Aula, kan man kontakte det pædagogiske personale, den daglige leder eller Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.

Institutionerne sørger for bleer til vuggestuebørnene.
Ønsker I, at jeres barn skal bruge bleer af et andet mærke, end dem institutionen har, skal I selv medbringe dem.

Børn over 3 år skal ligeledes selv medbringe bleer.

I Fredensborg Kommune er der tre faste årlige lukkeuger i uge 29, 30 og 42.  Derudover er institutionen åben hele året bortset fra de årlige lukkedage, som hvert år fastlægges af Områdebestyrelsen. 
I perioder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at der kommer få børn, arrangerer vi sampasning på tværs af børnehusene.

Sommerperioden
I sommerperioden forsøger vi at planlægge personalets ferie i sammenhæng med børnenes ferie, så der altid er mindst en voksen på arbejde, som børnene kender.
Derfor er det vigtigt for os, at vi får besked om børnenes ferie i god tid, også af hensyn til planlægning af eventuel vikardækning.

Hen over sommeren vil stuerne i henholdsvis vuggestuerne og børnehaverne ofte være slået sammen på tværs. 
I perioder med få børn arrangerer vi sampasning eller sommercamps på tværs af husene.
Derfor kan I ikke altid forvente at møde voksne fra barnets stue eller gruppe både morgen og aften i sommerperioden.

Det er vigtigt for alle børn at holde sommerferie
Ligesom det er vigtigt for voksne at få et afbræk og et pusterum fra dagligdagen, så er det mindst lige så vigtigt for børn at få en sammenhængende ferie, hvor de kan holde fri sammen med deres familie og lade op til den kommende tid.
Alle medarbejdere har ret til tre ugers sammenhængende sommerferie. Derfor er der langt færre medarbejdere på arbejde i sommerperioden. I kan med fordel planlægge jeres barns ferie i forbindelse med kommunens lukkeuger.
Vi anbefaler, at alle børn holder mindst tre ugers sammenhængende ferie.

Dit barns fødselsdag er en vigtig begivenhed, som vi gerne vil fejre sammen med dit barn. 
 
Der er to forskellige mulige fødselsdagsfejringer, som I sammen med barnet kan vælge mellem:              
 
1. Vi står for servering og fejring i institutionen          
Vi fejrer dagen med servering af fødselsdagsboller og kakao.
Barnet hjælper på dagen med at pynte fødselsdagsbollerne med glasur og krymmel efter eget valg, og barnet står efterfølgende for serveringen for de andre børn.
Vennerne på stuen har lavet en lille fødselsdagsgave, som bliver pakket fint ind, og vi synger fødselsdagssange.
Før fødselsdagen taler vi med dit barn om, hvordan han eller hun gerne vil fejres. Nogen ønsker det store tjubang med mange sange og hurra-råb. Andre vil hellere have det lidt stille. Det finder vi sammen ud af, så det bliver en god oplevelse for barnet.

2. I står for servering og fejring ude af institutionen
Hvis I ønsker at invitere børnegruppen hjem, hvor I bor, er I meget velkommen til dette. 
Vennerne på stuen har lavet en lille fødselsdagsgave, som vi medbringer, og vi synger fødselsdagssange efter fødselsdagsbarnets ønske.
Fødselsdagen kan også holdes på en legeplads i nærheden af, hvor I bor, eller i Det grønne værksted på Broengen. 
Fødselsdagen slutter, når børnegruppen tager tilbage til institutionen, så vi tager ikke slikposer eller andet med tilbage. 
Vi henstiller til, at I før fødselsdagen taler med medarbejderne om eventuelle kosthensyn og allergier i børnegruppen og også om jeres ønsker og ideer til arrangementet. På den måde kan vi bedst kan bakke op om, at det bliver en dejlig fødselsdag for alle børnene hjemme hos jer.
 

Når børn kommer i konflikter med hinanden, er vores rolle at iagttage og støtte dem. Vi skal give børnene mulighed for at lære selv at løse deres konflikter i det omfang, de magter det. Vi træder til, hvis vi fx oplever, at børnene ikke er ligeværdige, hvis de ikke selv kan løse konflikten, eller hvis vi vil vise dem andre måder at løse konflikter på.
Vi bliver bedre til at støtte børnene i at håndtere konflikter, hvis vi som voksne på tværs af dagtilbud og hjem deler vores erfaringer. Fx de gode fortællinger om, hvornår det lykkes for barnet at være med til at løse en konflikt, eller om hvordan vi voksne lykkes med at åbne nye handlemuligheder for børnene.

Bide, slå og kradse
En del børn går igennem en periode, hvor de reagerer ved at slå, bide eller kradse. Det kan der være mange forskellige grunde til. Fx manglende evne til eller erfaringer med at løse konflikter verbalt, udforskning af hvad der er muligt og acceptabelt, frustration eller afmagt. 
Vi handler altid på det, når det opstår, og vi aftaler med barnets forældre, hvordan vi sammen bedst kan støtte barnet i at lære andre måder at reagere på. Fx at sige "Stop", trampe i gulvet eller måske tilbyde et andet barn noget legetøj.

Oprydning
Vi vil gerne lære børnene at rydde op efter sig, når de har leget. Det bliver nogle gange anledning til konflikter mellem børnene og de voksne. Det er en stor hjælp, hvis I som forældre også husker børnene på, at der måske er noget, de skal rydde op, inden de går hjem. Et godt råd, som vi selv bruger, hvis barnet ikke har lyst, er at sige: "Jeg vil gerne hjælpe dig med at rydde op". Så bliver det mere overskueligt og måske også lidt hyggeligt at gå i gang. Man kan også gøre oprydning til en leg ved at foreslå barnet/børnene, at I skiftes til at rydde en ting op.

I hele Fredensborg Kommune er uge 29 og 30 kommunalt fastlagte lukkeuger. De øvrige lukke- og sampasningsdage er besluttet i Børnehusene Kokkedals Områdebestyrelse.

Sampasning 2023

27. december
28. december
29. december

Lukkedage 2024
Børnehusene Kokkedal har lukket: 
5. juni (Grundlovsdag)
Uge 29 og 30 
Uge 42
24. december og 31. december.

Sampasning 2024
10. maj (dagen efter Kr. Himmelfart)
23. december, 27. december og 30. december.

Lukkedage i Kokkedal Dagpleje 
Dagplejen har lukket på følgende datoer:
19. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
5. juni (Grundlovsdag) 
24. december 
31. december 

Modermælkserstatning af type 2 er en del af vores frokostordning for de børn, som er mellem 6 måneder og 1 år. 

De mærker, vi har mulighed for at tilbyde børnene, er Semper og Baby&Me, da disse kan bestilles via vores indkøbsportal.

Hvis man som forælder har et ønske om modermælkserstatning af et andet mærke, kan man selv købe og medbringe dette, og så kan vi give det til barnet.

Denne ramme for servering af modermælkserstatning er besluttet under vejledning fra vores tilknyttede sundhedsplejerske.

Da børnene er ude næsten hver dag, skal de være praktisk klædt på efter årstiden og vejret.
Barnets tøj skal være egnet til alle former for leg, så barnet frit kan bevæge sig, løbe og klatre.
Det er vigtigt, at barnet har skiftetøj liggende i institutionen til forskelligt vejr, og til når tøjet bliver vådt eller snavset. Spørg evt. personalet, hvad der kan være godt udetøj gennem året.

Hvert barn skal medbringe:
Undertøj
Bluser
Bukser
Strømper/strømpebukser
Hjemmesko
Overtøj egnet til udendørs leg på legepladsen, tilpasset årstiden.
Fodtøj velegnet til udendørs leg på legepladsen, tilpasset årstiden, bl.a. gummistøvler. 
Evt. sutter efter behov.

Der skal være tydeligt navn i børnenes tøj og sko - i hvert fald, hvis I gerne vil beholde tøjet.
Brug evt. "Penol 100" tekstilpen eller navnemærker.

Ryd gerne op i garderoben, inden I går hjem. Det er en stor hjælp for barnet og personalet, at tøjet vender rigtigt og ligger klar til at tage på.
Tjek ofte størrelsen på skiftetøjet. Børn vokser hurtigt!

Hvis I låner tøj med hjem, så husk at tage det med tilbage til institutionen, så børnene stadig kan have glæde af det.

VIGTIGT: Alle snore i jakker eller hætter skal fjernes, da de kan være livsfarlige, når børnene leger.

I perioden fra maj til september skal børnene have solcreme på, når UV-indexet er 3 eller mere. Det betyder, at jeres barn skal være indsmurt i solcreme, når de kommer om morgenen på de dage, hvor I ud fra vejrprognoserne skønner, at det er nødvendigt. 

Vi anbefaler desuden, at børnene har en tynd langærmet T-shirt og en lille hat med i institutionen til beskyttelse mod solen. Vi sørger for, at der er steder med skygge på legepladserne. Vi er også opmærksomme på, at børnene ikke er ude i solen hele dagen. På dage med bagende sol er vi typisk ude om formiddagen og går indenfor efter frokost.

Vi giver børnene solcreme på efter kl. 12.
Hvis jeres barn har behov for ekstra solbeskyttelse, vil vi gerne imødekomme dette, i det omfang det er muligt. 
Særlige aftaler skal laves med personalet på barnets stue.

Sprogarbejde er en høj prioritering i Fredensborg Kommune. Sprogarbejdet udføres gennem nærværende samtaler og samspil mellem børn og voksne og ved hjælp af Sproggaven, som er kommunens materiale til dialogisk læsning omkring en bogkanon med bøger målrettet alle aldersgrupper fra 0-6 år. Derudover bruges sprogvurderinger som et redskab til at følge og understøtte det pædagogiske arbejde omkring det enkelte barns sproglige udvikling i overensstemmelse med Dagtilbudsloven.

Alle dagtilbud i Fredensborg Kommune skal lave sprogvurderinger på alle 2-, 3-, 4- og 5-årige børn.
Der benyttes centralt udarbejdede sprogvurderingsskemaer i form af Sprogtrappen.

Processen ved sprogvurderinger er:

1. Stuens medarbejder, som kender barnet godt, vurderer barnet med Sprogtrappen.

2. Forældrene præsenteres for den samlede vurdering og får denne tilsendt via e-boks.

Hvis der findes anledning til en særlig indsats for at understøtte barnets sproglige udvikling, aftales dette mellem pædagogen og forældrene.

Vurderes det, at der er behov for at iværksætte tiltag i læringsmiljøet omkring barnet for at understøtte barnets sproglige udvikling, udarbejdes en handleplan, som beskriver den aftalte indsats i institutionen og i hjemmet.

Søvnen er en vigtig grundsten for barnets helbred og overskud til at kunne klare de mange fysiske, psykiske og sociale indtryk og udfordringer, som hverdagen byder på. Søvnen bruges til at opretholde balance i kroppen, og under søvnen får kroppen ro til at forny sin energi. Uden tilstrækkelig søvn bliver børn mere modtagelige overfor infektioner, hvilket kan føre til nedsat vækst og udvikling. Søvnmangel kan medføre psykisk stress, som kan komme til udtryk som manglende koncentration, manglende overskud, øget uro, irritabilitet og gråd.  

For små børn er en god søvn om dagen også vigtig for en god søvn om natten. Børn sover efter behov. De yngste sover gerne en formiddags- og en eftermiddagslur, mens de lidt ældre børn oftest kan nøjes med en enkelt middagslur. Vi vækker som udgangspunkt ikke børn under deres lure i institutionen, de får lov til at sove, til de vågner af sig selv.

I vuggestuerne sover nogle af børnene udenfor i krybbe eller barnevogn, og andre sover indenfor. I efterårs- og vintermånederne ligger de børn, som sover ude, i soveposer. Husk i de kolde måneder at medbringe hue og vanter, som børnene kan have liggende i vuggestuen. De børnehavebørn, som har brug for en middagslur, sover indenfor.

Vi har ikke en aldersgrænse for, hvornår man ikke længere sover til middag, men det er typisk først fra tre års alderen, at børnene udvikler en såkaldt dagtids-vågenheds-periode og en nattesøvns-periode. Overgangen til at vænne sig af med middagsluren bliver lettest, hvis man accepterer, at overgangen kan tage tid. Ofte er der forskellige oplevelser af barnets behov og reaktioner omkring søvnen i institutionen og hjemmet. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder om at finde den ordning, som er bedst for jeres barn, når vi kigger på helheden. Hvis et barn er stoppet med at sove til middag, men evt. har brug for det enkelte gange efterfølgende, aftales dette med personalet på barnets stue

Børn med feber og/eller en smitsom sygdom modtages ikke i institutionen. Vi kan heller ikke modtage børn, hvis almentilstand er svækket i en grad, så de ikke kan deltage i dagligdagen i institutionen.
Vi underretter jer, hvis der opstår sygdomstegn hos barnet i institutionen, så I kan komme og hente jeres barn. 
Når vi har tilfælde af børnesygdomme eller andre smitsomme sygdomme blandt børn i institutionen, laver vi informationsopslag ved indgangene og på Aula. På den måde er I som forældre orienterede og kan være opmærksomme på eventuelle symptomer.
Vi følger de retningslinjer omkring sygdom, som de nationale sundhedsmyndigheder og sundhedsplejen i Fredensborg Kommune har opstillet.

Medicin
Personalet i Børnehusene Kokkedal giver ikke børnene medicin, heller ikke opfølgende medicin. Udgangspunktet er, at børnene skal blive hjemme, til de er raske. Viderebehandling med fx penicilin eller øjendråber skal ordineres og doseres således, at medicinen kan gives i hjemmet.
Vi kan undtagelsesvist indgå aftale om at give livsvigtig medicin samt medicin til kroniske sygdomme efter skriftlig instruktion fra barnets læge.

Håndvask og skofrie zoner
For at forebygge smittespredning og sygefravær er det besluttet, at alle dagtilbud i Fredensborg Kommune er skofrie zoner i vinterhalvåret, samt at alle forældre skal sørge for, at deres barn vasker hænder ved ankomsten i institutionen om morgenen.

Lus
Efter en weekend uden børn og voksne er institutionen lusefri. Det er derfor en god ide at kæmme og tjekke jeres børn for lus hver weekend, så vi undgår epidemi.
Finder vi levende lus hos et barn, orienterer vi jer ved afhentning om eftermiddagen, så I kan påbegynde en behandling hurtigst muligt. Barnet må først komme i institutionen igen, når behandling er påbegyndt.
Ved korrekt behandling er de store lus væk efter første gang, og spredningen af lus undgås. Det er vigtigt, at efterbehandling fastholdes og gentages ud fra forskrifterne på linket herunder.

Vi er som udgangspunkt ude på legepladserne hver dag i al slags vejr. "Vi kender ikke til dårligt vejr, så husk de rigtige klæ'r."
Afhængigt af børnenes alder og modenhed kan der efter aftale med en voksen være 4 – 6 børnehavebørn alene på legepladsen. Hvis flere børn gerne vil ud, går en voksen med.

Vi tager ofte på ture ud af huset. Vi bruger både de grønne områder i nærmiljøet og tager på længere ture. Vi har årskort til bus og tog, og vi har vores egen turbus "Buster".
Nogle ture foregår i aldersopdelte grupper på tværs af stuerne, mens andre foregår stuevis, alt efter børnegruppernes forskellige behov.

Vi har fokus på at indrette turene efter, hvad der optager børnene og efter indholdet i periodens bog.

Børnehusene Kokkedal

Broengen 4
2980 Kokkedal

Telefon: