Skip til hoved indholdet
    Hjem Information til forældre Modtagelse og opstart

Modtagelse og opstart

Hvert barn er unikt og har sine egne vaner. Det skal respekteres i mødet med det nye dagtilbud.
Når barnets starter sit institutionsliv, går I som familie en ny tid i møde. Vi vil gerne bidrage til, at opstarten forløber så nemt som muligt. Barnet skal have de bedste muligheder for at opbygge en tilknytning til de nye voksne i institutionen.

Når jeres barn har fået plads i en af vores vuggestuer, børnehaver eller dagpleje, opfordrer vi jer til at komme på besøg, inden barnet starter hos os. Det er vigtigt, at I får talt med pædagogerne eller den daglige leder og finder ud af, om forholdene svarer til jeres forventninger.

En god start i institutionen har stor betydning for barnets trivsel og tryghed. Opstarten har også betydning for det mangeårige samarbejde, som forældre og pædagogisk personale indgår i med hinanden. Vi lægger op til et samarbejde, hvor vi helt fra starten udveksler viden og laver fælles aftaler for at give barnet den bedst mulige hverdag i institutionen.

Børn og familier er forskellige, opstart og institutionsskift kan ske på forskellige tidspunkter i barnets liv, og derfor skal børns opstart i dagtilbud også tilrettelægges lidt forskelligt. Der er dog nogle ting, som har stor betydning for, at opstarten bliver så god som mulig.
Barnets første dage i institutionen skal være sammen med en forælder. Hvor mange dage afhænger af barnet og jeres muligheder. I skal helst komme på et tidspunkt af dagen, hvor barnet er udhvilet og oplagt.
I og jeres barn skal føle jer trygge, så stil os endelig alle de spørgsmål, I har. Vi vil gerne vide, hvilken dagsrytme og vaner barnet har, fx hvordan barnet er vant til at blive puslet, puttet og spise. Jo bedre vi kender barnets vaner, jo bedre kan vi imødekomme barnets behov i institutionen. 
Når barnet skal begynde at være hos os uden forælder, er I velkomne til at ringe i løbet af dagen for at høre, hvordan det går.

Eksempel på modtagelse af et vuggestuebarn
1. dag: Barnet er ca. en time på sin stue/i sin gruppe sammen med sin forælder. En bestemt voksen vil tage imod barnet i starten. Barnet kan kigge lidt på omgivelserne og de nye voksne.

2. dag: Som dagen før. Forælderen kan prøve at gå kortvarigt fra stuen/gruppen, fx ind i et andet rum. Her kan man stadig være i nærheden, mens barnet prøver at være sammen med den nye voksen. Hvis det passer i barnets rytme, kan I evt. spise med til frokost.

3. dag: Barnet afleveres til den voksne, som har taget imod barnet de første dage. Som forælder siger man tydeligt farvel til barnet, signalerer positive forventninger og går. Barnet kan prøve for første gang at sove i institutionen. Vi ringer, når barnet vågner.

4. dag: Dagen forløbet som dagen før, og barnet kan blive og spise eftermiddagsfrugt i institutionen.

5. dag: Her vil mange børn begynde at have en hverdag i institutionen. Da barnet stadig bruger mange kræfter på at vænne sig til alt det nye, er det en god idé, at dagene i den første tid ikke bliver for lange.

Den gode timing
Der kan være nogle praktiske udfordringer, hvis et barn starter i institutionen eller overflyttes i juli måned. Her er mange medarbejdere nemlig på sommerferie, og nogle stuer er lukkede. Hverdagen har derfor ikke den forudsigelighed, som er med til at skabe tryghed, når barnet skal starte et nyt sted.
Vi appellerer derfor til, at I som forældre, hvis det er muligt, samarbejder med personalet om at planlægge starttidspunktet udenfor sommerferieperioden. På den måde kan vi sammen give jeres barn den bedst opstart i Børnehusene Kokkedal. Hvis det ikke er muligt, samarbejder vi selvfølgelig om at skabe den bedst mulige start for barnet.

Børnehusene Kokkedal

Broengen 4
2980 Kokkedal

Telefon: