Skip til hoved indholdet
    Hjem De 6 huse og dagplejen Kokkedal Dagpleje

Kokkedal Dagpleje

"I Kokkedal Dagpleje er vi stolte af at kunne tilbyde børn og forældre en tryg ramme for børnenes hverdag i et hjemligt miljø. Vi har fokus på den gode modtagelse, nærværet og omsorgen, og det er vigtigt for os, at man både som barn og forælder oplever en tryg overgang fra hjemmet til dagplejen. Vi lægger vægt på et godt gensidigt samarbejde mellem forældre, dagplejer og mig som daglig leder af dagplejen. 
Vi er en del af områdeinstitutionen Børnehusene Kokkedal. Vores dagplejere samarbejder derfor med det pædagogiske personale i Børnehusene Kokkedals vuggestuer og børnehaver omkring børnenes overgange og det faglige. Hver dagplejer har tilknyttet 3-4 børn i alderen 0-3 år, og samles også hver uge i vores legestue. Vores beliggenhed i Kokkedal byder på dejlige naturområder med mange oplevelsesmuligheder.
Hvis I har lyst til at hilse på dagplejerne, er I velkomne til at ringe og aftale et besøg i Legestuen. I må også gerne stoppe dagplejerne, når de går tur i lokalområdet. 
Vi glæder os til at hilse på jer."

Daglig leder, Mette Bovey
mbov@fredensborg.dk                                  
Tlf: 51 21 68 76

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 7:00 - 16.45
Fredag kl. 7:00 - 16.00

Daglig leder 
Mette Bovey                           
mbov@fredensborg.dk                                  
Tlf: 51 21 68 76    

Vi udnytter de mange naturområder i Kokkedal, når vi tager på ture.
Vi mødes jævnligt til sang og rytmik på Egedalsskolen. Skolen har venligst lånt os et lokale, hvor vi alle kan være. Der har vi især fokus på børnenes sproglige, sociale og motoriske kompetencer.
Vi synger, laver sanglege og læser i bøgerne fra Sproggaven.
Vi leger med børnene og har fokus på at understøtte deres venskaber.
En gang om ugen laver vi fælles aktiviteter i Legestuen, hvor alle dagplejere og børn mødes på tværs. 
Vi har mulighed for at benytte områdeinstitutionens bus "Buster" til ture og udflugter.
Vi sørger for at tilpasse aktiviteterne til børnenes behov og udvikling.

Legestuen
Alle Kokkedals dagplejere mødes en gang om ugen i Legestuen sammen med børnene hele dagen. Gennem leg og aktiviteter bygger børnene venskaber op og oplever glæden ved at være en del af en større gruppe. I Legestuen opdeles børnene i grupper efter alder, når vi fx synger, maler eller går på ture. På den måde får alle størst muligt udbytte af aktiviteterne.
Når vi er i Legestuen, går vi på besøg i vuggestuen Blomsterengen. Her møder vi vuggestuens børn og voksne. Dermed får de større børn i dagplejen mulighed for at snuse til institutionslivet, før de selv skal starte i børnehave. Den lille gruppe og det nære miljø i dagplejehjemmet er således den trygge base for børnene i Dagplejen. I Legestuen åbner livet sig gradvist mod den store verden i samværet med flere børn og voksne.
Dagplejerne bruger også Legestuen som læringsrum. De udveksler erfaringer og inspirerer hinanden fagligt som kolleger.
Som forælder er du velkommen til at komme på besøg i Legestuen. Ring venligst i forvejen og aftal, hvornår du vil komme.

Vi lægger vægt på et tillidsfuldt og åbent samarbejde mellem dagplejer og forældre med fokus på barnets ressourcer og interesser. En vigtig del af samarbejdet er den daglige dialog om barnets hverdag.

Forbesøg
Når dit barn har fået tilbudt plads i dagplejen, har du som forælder mulighed for at besøge den dagplejer, I har fået anvist. Under besøget fortæller dagplejeren om hverdagen i dagplejen og viser jer, hvor barnet kan lege, sove, spise, pusles osv.
I forbindelse med barnets opstart bliver du som forælder inviteret til et velkomstmøde og derefter til en årlig trivselssamtale.

Velkomstmøde
Velkomstmødet afholdes, når dit barn har fået plads i Dagplejen, og efter I har været på det første besøg hos dagplejeren. 
Her taler vi om alt, hvad der er relevant for barnets hverdag i dagplejen. Blandt andet gæstedagpleje, legestue og andre fælles aktiviteter. På mødet bliver forældre opfordret til at fortælle om barnet. Vi vil gerne høre lidt om barnets spise- og sovevaner, hvad der især kan gøre barnet glad eller ked af det, og andet som kan være vigtigt, at dagplejeren ved. Det giver dagplejeren de bedste muligheder for at tage hånd om barnets behov i tilknytningsperioden. Det hjælper også dagplejer og forældre med sammen at gøre overgangen fra hjem til dagpleje så tryg som muligt for barnet.

Trivsels- og overgangssamtaler
I Fredensborg Kommune er der fokus på børns trivsel og på at skabe gode overgange. Eksempelvis når et barn skifter fra dagpleje til børnehave. Vi bruger pædagogiske metoder og værktøjer til at sikre, at forældres vigtige viden om barnet inddrages løbende.

Udvekslingen af viden om barnet foregår også ved trivselssamtaler. Her laves en gennemgang af barnets trivsel, udvikling, udfordringer og interesser. Når barnet skal starte i børnehave, lægger vi vægt på, at vores fælles viden om barnet videregives til børnehaven med særligt fokus på barnets ressourcer og interesser.

Alle vores dagplejere har taget FOA's grundkursus for dagplejere og deltaget i Fredensborg Kommunes kompetenceudviklingsforløb om den styrkede pædagogiske læreplan. 
Desuden deltager dagplejerne i Børnehusene Kokkedals interne uddannelsesforløb og har fulgt forskellige pædagogiske kurser.

Dagplejerne i Kokkedal er:
Jeanette
Bettina
Laila
Mie

Gæstedagpleje
Når barnets faste dagplejer har ferie, skal på kursus eller bliver syg, har dit barn mulighed for at komme i gæstedagpleje hos en anden dagplejer. Børnene kender de andre dagplejere og deres tilknyttede børn fra Legestuen og andre fælles aktiviteter.
Dagplejernes kendskab til børnene på tværs betyder, at gæstedagplejeren har et kendskab til dit barn, og at dit barn også vil opleve en tryg hverdag, når den faste dagplejer holder fri.

De seneste pædagogiske tilsynsrapporter er i øjeblikket ikke tilgængelige.
Dette skyldes ændringer i reglerne for offentliggørelse om personoplysninger, som betyder, at vurderinger af navngivne dagplejere ikke længere er tilladt. 


Børnehusene Kokkedal

Broengen 4
2980 Kokkedal

Telefon: Sammen om Kokkedal