Skip til hoved indholdet
    Hjem De 6 huse og dagplejen Græstedgård

Græstedgård

"Græstedgård har en helt særlig atmosfære og charme. Vores hus er en gul bondegård, som nu er en 0-6 års institution mellem marker og skov. Her har børnene gode muligheder for at fordybe sig i mindre grupper og få erfaringer med et rigt udeliv.

Vi lægger stor vægt på, at de pædagogiske aktiviteter tilpasses de enkelte børns udviklingsniveau, behov og interesser. Helt fra børnene er små, arbejder vi med at sikre alle børn adgang til legefællesskaber, hvor vi understøtter deres lege og sociale og sproglige udvikling.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at aftale en rundvisning".

Daglig leder, Kamilla Frost                                           
kfrp@fredensborg.dk                            
Tlf. 52 50 40 61 

Adresse
Græstedgård
Græstedgårdsvej 1
2980 Kokkedal                             

Telefonnumre
Børnehaven 41 95 45 00
Vuggestuen 25 27 32 60
Jordbærhuset  25 42 18 51

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 6.45 - 17.00
Fredag kl. 6.45 - 16.45

Daglig leder 
Kamilla Frost
kfrp@fredensborg.dk                                                                                   
Tlf. 52 50 40 61       

Vi er ca. 80 børn fra 0-6 år, 9 pædagoger, 1 pædagogisk assistent og 5 pædagogmedhjælpere.

Vi har fem grupper fordelt på 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper: 
Kirsebær 0-2 år, Blåbær 2-3 år, Solbær 3 år, Hindbær 4 år og Jordbær 5-6 år.

Vores beliggenhed er i naturskønne omgivelser med marker og skov, som vi ofte benytter til udflugter. Vi har to forskellige legepladser og en køkkenhave.

Vi er indrettet med en vuggestue og en børnehaveafdeling samt et hus i baghaven, hvor vores ældste børn har deres base. Vi fordeler os på mange rum, hvilket danner en god ramme for alsidighed og fordybelse for de forskellige aldersgrupper.

Grønne omgivelser
Græstedgårds beliggenhed i naturskønne omgivelser med marker og skov lige udenfor dørene giver børnene gode muligheder for at følge årets gang og komme i nærkontakt med naturen. Vi tager ofte på ture i nærområdet, hvor vi udforsker forskellige naturfænomener.

Vi har to forskellige legepladser og store udendørs arealer. Vores lille legeplads er indrettet med legeredskaber, som udfordrer motorikken. Vores større legeplads er indrettet som en have i ujævnt terræn med kørebane til cykler og moon cars, træer, buske og mange kroge til at gå på opdagelse i. Vi indretter vores uderum i mindre områder, hvor børnene har mulighed for at fordybe sig i leg og aktiviteter.

Vi vægter den daglige kontakt og dialog højt. Som forælder til et barn på Græstedgård er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller Aula, hvis der er noget, du ikke får sagt til os, når du afleverer dit barn. 

Inden et barn starter på Græstedgård, inviteres barnets forældre til et velkomstmøde. Her taler vi om barnets opvækst indtil nu, barnets rutiner, og hvad vi eventuelt skal være særligt opmærksomme på. Vi fortæller om vores pædagogik og om rammen for samarbejdet omkring barnet på tværs af hjem og dagtilbud. Her giver vi også praktiske informationer om institutionslivet og om samarbejdet mellem hjem og institution.
Formålet med velkomstmødet er at lære hinanden at kende og opbygge et tæt samarbejde omkring barnet, så starten på institutionslivet bliver god for hele familien.

Vi lægger stor vægt på, at alle institutionslivets overgange bliver så trygge som muligt, både for barnet og familien. I perioden forud for en overgang fra en stue til en anden besøger vi den nye stue med de børn, der skal flytte, så de gradvist vænner sig til en ny dagsrytme.
Hvis der er behov for det, inviteres forældrene til en overleveringssamtale. Det kan enten være et ønske fra jer eller os. Her deltager den pædagog, der har haft barnet og den pædagog, der skal arbejde med barnet fremover. Ved samtalen er der mulighed for at dele informationer om barnets interesser, ressourcer, vaner og eventuelle særlige behov. 


I det daglige arbejde på stuerne har vi et gennemgående fokus på, at alle børn indgår i nærværende samspil med os voksne, og at børnenes perspektiver inddrages i tilrettelæggelsen af hverdagen.
Aktiviteterne tilpasses det enkelte barn, ud fra barnets udviklingsniveau, behov og interesser. 
Om formiddagen er rammerne tilrettelagt for børnenes fordybelse. Vi arbejder med børnene i større eller mindre grupper alt efter emne og aktivitet, så vi kan understøtte det enkelte barns deltagelse.

Hele huset arbejder med aktiviteter i forbindelse med projekt Verdensomsorg. Her følger vi det, som vi sammen med børnene bliver optagede af. 
Vi skaber koblinger til den billedbog, vi arbejder med i samme periode.
Med de 5-årige arbejder vi med dialogisk legelæsning med afsæt i 
Filur materialet. 

Vi har Børnehusene Kokkedals egen bus ”Buster” en uge ad gangen. Her kører alle grupperne på skift til de samme steder, så hele huset har mulighed for at opleve det samme og få noget fælles at mødes omkring. Det giver os også mulighed for at genbesøge de samme steder flere gange. Turene har forbindelse til den billedbog, vi arbejder med i perioden.

Et rigt udeliv
Børnene følger årets gang i vores have og oplever, hvordan frugter og grønsager bliver til. I høsttiden nyder vi at spise bær og frugt direkte fra vores frugtbuske og frugttræer. Vi har indrettet os med bålplads, drivhus og køkkenhave, hvor børnene er med til at så, passe, høste og lave mad på bål af afgrøderne. 
Vi har høns, som børnene er med til at passe. Hønsene fodres med overskydende mad fra børnenes måltider i institutionen. I weekenderne kommer børnene sammen med deres forældre og passer hønsene.

 

 

Børnehusene Kokkedal

Broengen 4
2980 Kokkedal

Telefon: Sammen om Kokkedal