Skip til hoved indholdet
    Hjem De 6 huse og dagplejen Fasangården

Fasangården

"Fasangården er en af de unikke institutioner i Børnehusene Kokkedal.
Vi er især stolte af vores arbejde med den gode modtagelse og trygge overgange. Vi lægger stor vægt på at være nærværende voksne og at indgå i gensidige samspil med børnene i hverdagens forskellige sammenhænge. Vi har fokus på at tilgodese de enkelte børns muligheder for fordybelse og leg i alsidige læringsmiljøer, hvor både indretningen og medarbejderne imødekommer børnenes forskellige behov og inviterer alle børn til deltagelse. 
Vores beliggenhed i et roligt gårdhusmiljø i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand og vores dejlige legeplads giver børnene gode udendørs udfoldelsesmuligheder i frisk luft året rundt. 
Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger eller aftale et besøg i Fasangården".

Daglig leder Lajla Jørgensen                      
lajo@fredensborg.dk               
Tlf: 41 21 81 29 
 

Adresse
Fasanvænget 601
2980 Kokkedal

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 6.30 - 16.45
Fredag kl. 6.30 - 16.30

Telefon
Børnehaven 50 83 63 78   
Vuggestuen 50 83 63 79
                 
Daglig leder                            
Lajla Jørgensen                      
lajo@fredensborg.dk                
Tlf: 41 21 81 29    

Afdelingsleder i vuggestuen
Mette Howe Jørgensen
mhoj@fredensborg.dk 
Tlf: 50 83 63 79

Vi er 36 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn, 11 pædagoger, 7 pædagogmedhjælpere og 1 pædagogisk assistent.

Gruppeopdelinger
I vuggestuen er børnene opdelt i en lillegruppe og to storgrupper. 
Lillegruppen er for børn i alderen 6 måneder til ca. 1 år og har tilknyttet 3 voksne. 
I storgrupperne er børnene fra ca. 1 til 3 år og har i alt tilknyttet 6 voksne.

Børnehaven har tre grupper: 
Småtroldene for de 3-5 årige
Vildbasserne for de 3-5 årige
Spirerne for de 5-6 årige.
Der er tilknyttet i alt 9 voksne til børnehaven. 

Indretning
Lillegruppen er indrettet til de helt små børn, som skal vænne sig til institutionslivet. Her følger vi det enkelte barns rytme og vaner. Aktiviteterne foregår på gulvet, hvor der er plads til at øve sig i at sidde, kravle og gå.
I Storgruppen har børnene base i en gruppe, hvor rummene og alrummet er opdelt i mindre lege- og læringsrum.
Børnehavens grupperum er inddelt i zoner. De tilstødende rum er et rum til dialogisk læsning, et rum til motorisk udfoldelse samt et kreativt værksted. 
Derudover har vi et fælles alrum. Det er inddelt i forskellige legezoner. Legezonerne er foranderlige, så de kan ændres, alt efter hvad børnene aktuelt er optagede af. 
Indretningen af rummene skaber et alsidigt lege- og læringsmiljø og danner rammen for pædagogiske aktiviteter, leg, fordybelse og måltider i hverdagen. 

Samarbejde mellem vuggestuen og børnehaven

Vi har et tæt samarbejde mellem vuggestuen og børnehaven. Børn, som går i vores vuggestue, er også sikret en plads i børnehaven. 
Vi modtager også børn fra dagplejen og andre vuggestuer i Fredensborg Kommune.

Modtagelse
Inden jeres barn starter i Fasangården inviterer vi til et velkomstmøde. Her taler vi om, hvilken opvækst jeres barn har haft, hvilke rutiner jeres barn har, og hvad vi eventuelt skal være særligt opmærksomme på. Vi fortæller om vuggestuens indretning, pædagogik og giver praktiske informationer om institutionslivet og samarbejdet mellem hjem og institution.
Formålet er, at vi skal lære hinanden at kende og lægge grunden for et tillidsfuldt samarbejde omkring jeres barn, og at starten på institutionslivet skal blive så god som muligt for hele familien.

Aktiviteter
Vi tilrettelægger aktiviteterne for både vuggestue og børnehaven og indretter vores rum, så vi skaber gode vilkår for børnenes fordybelse og alsidige læring på alle alders- og udviklingstrin.
I vuggestuen tilrettelægger vi dagene ud fra en genkendelig struktur, hvor vi skaber rum for fordybelse, nærvær og omsorg. Formålet med den daglige struktur er at skabe en tryg ramme omkring børnenes måltider, hvile, udvikling, leg og læring.
Børnehavebørnene deltager dagligt i aktiviteter, og de deltager i børnemøder og forløb med dialogisk legelæsning.
Vi arbejder målrettet med at understøtte børnenes sociale, personlige, motoriske og sproglige udvikling.

Opdeling i mindre grupper
Vi arbejder med små opdelte grupper for at skabe en god ramme for børnenes udfoldelsesmuligheder. Gruppestørrelserne kan variere alt efter aktiviteter og børnesammensætningen. Med de mindre grupper ønsker vi at imødekomme børnenes interesser med aktiviteter og udfordringer, som er målrettet deres aktuelle udviklingszone. Det er dog ikke altid børnenes alder, der vejer tungest, når vi vurderer, hvilke børn der vil fungere godt sammen i en aktivitet. Vi ser også på børnenes udviklingsniveau og interesser.
Når dagligdagen og aktiviteterne tilrettelægges omkring en gruppe børn, som bevæger sig i nogenlunde samme udviklingszone, oplever vi større tryghed og genkendelighed i gruppen. Den voksne får lettere ved at være nærværende overfor det enkelte barn og skal ikke bruge kræfter på at overskue et meget bredt spænd af deltagerforudsætninger. Børnene får lettere ved at fordybe sig og plads til at udtrykke sig. Dermed får de også bedre mulighed for at lære nyt og udfolde deres potentialer.

Udeliv
Vi lægger vægt på, at børnene som udgangspunkt hver dag kommer ud i den friske luft uanset vind og vejr. Vi har flere legepladser med forskellige muligheder.
På vores lille legeplads er det trygt og overskueligt for de mindste at lege i sandkasserne og legehuset og afprøve forskellige sanseaktiviteter.
Når vuggestuebørnene har brug for større udfordringer, går vi på vores store dejlige legeplads. På den store legeplads er der gynger, cykler, kravletunneler og klatrestativer, der styrker og udfordrer grovmotorikken. Her udfordrer og inspirerer vi børnene i deres selvigangsatte lege og i udendørs aktiviteter og lege, som de voksne sætter i gang.
Vi tager også på gåture i nærmiljøet. Med vores to el-ladcykler, som har plads til 8 børn i alt, har vi mulighed for at komme lidt længere omkring og udforske skov og strand hele året rundt.

 

Vi prioriterer forældresamarbejdet meget højt. For os indebærer det gode samarbejde, at vi deler de gode historier om barnet, at vi spørger og lytter til hinanden med åbenhed og plads til at være uenige.
Samarbejdet tager udgangspunkt i den enkelte families forudsætninger, viden og forestillinger om, hvad vil det sige at gå i dagtilbud. Vi lægger op til, at forældre deltager aktivt i samarbejdet omkring såvel eget barns trivsel som trivslen i den samlede børnegruppe - det hænger nemlig nært sammen.
Vi holder årlige trivselssamtaler med jer forældre. Vi samarbejder med forældre omkring barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. En del af samarbejdet handler om at dele de små gode historier om barnets interesser og ressourcer på tværs af institutionen og hjemmet. 
Som forælder kan du også bede om en samtale, hvis der er noget, du har brug for at snakke med os om i rolige omgivelser.

Deltag i dit barns hverdag 
Som forælder til et barn i Fasangården er du altid velkommen til at rive en dag ud af kalenderen og tage med dit barn i vuggestue eller børnehave. Det er en god måde at få indblik i dit barns hverdag og lære personalet og de andre børn bedre at kende.

Sociale arrangementer 
Vi har hvert år tilbagevendende sociale arrangementer, hvor forældre har mulighed for at deltage.


Børnehusene Kokkedal

Broengen 4
2980 Kokkedal

Telefon: Sammen om Kokkedal