Skip til hoved indholdet
    Hjem De 6 huse og dagplejen Børneengen

Børneengen

"Børneengen er en populær børnehave med engagerede medarbejdere og en mangfoldig børnegruppe.
Vores store legeplads og nærliggende naturområder giver børnene mulighed for leg og naturoplevelser.
Vi vægter legen højt og deltager aktivt i den sammen med børnene.
Kontakt os gerne for at arrangere et besøg!"

Daglig leder, Tina Nielsen 
tinn@fredensborg.dk
Tlf: 22 24 98 34

Adresse
Broengen 6-8
2980 Kokkedal

Telefon
Hus 6: 20 82 80 46
Hus 8: 41 21 81 11

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 6.45 - 17.00
Fredag kl. 6.45 - 16.45

Daglig leder 
Tina Nielsen 
tinn@fredensborg.dk
Tlf: 22 24 98 34

Vi er 80-100 børnehavebørn, 9 pædagoger, 2 pædagogiske assistenter og 3 pædagogmedhjælpere.

Vi fordeler os i Hus 6 og Hus 8, hvor børnene er tilknyttet fire grupper.
I Hus 6 er Isbjørnene for de kommende skolestartere. 
I Hus 8 er Søløverne, Sælerne og Pingvinerne for de 3-4 årige børn.

Indretning til leg og læring
Hele børnehaven er både inde og ude indrettet med forskellige lege- og læringszoner med mulighed for at udfolde fantasi og kreativitet. Grupperummene og legepladsen er indrettet med små legezoner, hvor børnene indgår i fordybelsesaktiviteter sammen med en voksen, og hvor de selv kan sætte lege i gang.
Alle grupper har deres egen udgang til legepladsen.
Indretningen tilpasses løbende til børnenes aktuelle interesser. 

Vi har blandt andet:

  • Klatrevægge, ribber og reb til at klatre i udenfor.

  • Bøger i børnehøjde og særlige zoner, hvor vi arbejder med dialogisk læsning og Fri for mobberi.

  • Legekøkken og –restaurant, hvor rammerne lægger op til rollelege.

  • Konstruktionslegetøj.

  • Vores store legeplads har kuperet terræn, kastanjetræer og nøddebuske, sansehave, huler, boldbane, cykelbane, sandkasser, gynger, klatrestativer og bålplads.

 

Vi tager på mange ture i lokalmiljøet til skov og strand. Vi giver også børnene mulighed for fysisk udfoldelse på områdets legepladser og fodboldbaner. Desuden deltager børnene i pædagogiske forløb med fokus på dyr, planter og natur.
Vi arbejder systematisk med Fri for mobberi, og vi har stort fokus på at understøtte børnenes legefællesskaber.
I Børneengen er arbejdet med børns sproglige udvikling en integreret del af dagligdagen. Vi skaber et sprogligt stimulerende miljø gennem nærværende samtaler, leg, rim og remser, sanglege, musik og dialogisk læsning.

Dialogisk legelæsning
Vi arbejder systematisk med dialogisk læsning af bøgerne fra Sproggaven samt Filurmaterialet med de kommende skolestartere.
Vi fordyber os i den enkelte bog gennem forskellige aktiviteter og lege, som handler om bogens tema og figurer.

Fokusord
Til hver bog arbejder vi målrettet med bestemte fokusord eller "sjove ord", som vi gentager for børnene i mange af hverdagens sammehænge. Fokusordene hænges op på væggene sammen med visualiseringer af ordenes betydninger samt oversættelser til børnenes modersmål. På den måde gøres ordenes betydninger konkrete for børnene, og de får øje for, at der findes forskellige sprog.

Forældre i sprogarbejdet
Som forælder kan man støtte op om arbejdet med bøgerne i Sproggaven og Filur ved at låne periodens bog med hjem i nogle dage. Ved at læse sammen med barnet, tale om bogens handling og vise interesse for, hvad vi laver i børnehaven, kan man som forælder styrke barnets sproglige udvikling.
Alle børnene deltager i dialogisk læsning omkring bøgerne i Sproggaven, hvor de inddeles i mindre grupper efter deres sproglige alder. Vi igangsætter aktiviter og lege knyttet til bøgernes handling.
På disse måder ønsker vi at styrke det fælles kulturelle fundament, legekulturen og et fælles ordforråd i børnegruppen.

Børnehusene Kokkedal samarbejder tæt med Kokkedal Skole omkring brobygningsforløb og sammenhæng i overgangen fra børnehaven til SFO og skole.

Vi prioriterer forældresamarbejdet meget højt. For os indebærer det gode samarbejde, at vi deler de gode historier om barnet, at vi spørger og lytter til hinanden med åbenhed og plads til at være uenige.

Samarbejdet tager udgangspunkt i den enkelte families forudsætninger, viden og forestillinger om, hvad vil det sige at gå i dagtilbud. Vi lægger op til, at forældre deltager aktivt i samarbejdet omkring såvel eget barns trivsel som trivslen i den samlede børnegruppe - det hænger nemlig nært sammen.

Vi holder årlige trivselssamtaler med forældrene. Som en del af forberedelsen samler vi på små gode historier om barnets interesser og ressourcer, som vi deler med forældrene. Vi lægger også op til, at forældre kan dele små historier fra hjemmet med os. Ved at dele de gode historier i hverdagen får både medarbejdere og forældre bedre mulighed for at understøtte barnets trivsel og læringsprocesser.

 

 

 

Børnehusene Kokkedal

Broengen 4
2980 Kokkedal

Telefon: Sammen om Kokkedal