Skip til hoved indholdet
    Hjem De 6 huse og dagplejen Blomsterengen

Blomsterengen

"Vi lægger stor vægt på at skabe en tryg og varm atmosfære i Blomsterengen, hvor både børn og voksne føler sig velkomne og trives.
Vi arbejder målrettet på at fremme børnenes trivsel og udvikling ved at tilpasse vores rutiner efter deres interesser og behov.
Vi værdsætter tillidsfuldt samarbejde og åben dialog med forældrene for at sikre, at barnets to verdener harmonerer og skabe en smidig overgang for barnet.
Kontakt os gerne for mere information om livet i Blomsterengen."

Daglig leder, Mette Bovey
mbov@fredensborg.dk                                  
Tlf: 51 21 68 76

Adresse
Broengen 1
2980 Kokkedal

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 6.45 - 17.00
Fredag kl. 6.45 - 16.45

Daglig leder 
Mette Bovey
mbov@fredensborg.dk                                 
Tlf: 51 21 68 76   

Vi er ca. 36 børn fra 0-3 år, 2 pædagoger, 2 pædagogiske assistenter og 3 pædagogmedhjælpere samt en pædagoguddannet daglig leder.

Vi har 2 børnegrupper: Anemonerne og Violerne.

Vores indretning er en fordeling af store, lyse grupperum med udgang til fællesrum og legeplads.
Kokkedal dagpleje har legestue i et af vores lokaler en gang om ugen.

Vores beliggenhed er centralt i Kokkedal med gode transportmuligheder og tæt på mark, skov og vandløb. 

Aldersopdeling
Vi arbejder med aldersopdelte grupper i fordybelsestiden. Det skaber en god ramme for børnenes udfoldelsesmuligheder. Med aldersopdelingen ønsker vi at imødekomme børnenes interesser med aktiviteter og udfordringer målrettet deres aktuelle udviklingszone. Det er ikke altid børnenes alder, der vejer tungest, når vi vurderer, hvilke børn der vil fungere godt sammen i en aktivitet. Vi ser også på børnenes udviklingsniveau og interesser.

Når dagligdagen og aktiviteterne tilrettelægges omkring en gruppe børn, som befinder sig i nogenlunde samme udviklingszone, oplever vi større tryghed og genkendelighed i gruppen. Den voksne får lettere ved at være nærværende overfor det enkelte barn, fordi han eller hun ikke skal bruge kræfter på at overskue et meget bredt udviklingsspænd. Børnene får lettere ved at fordybe sig og plads til at udtrykke sig. Dermed får de også bedre mulighed for at lære nyt og udfolde deres potentialer.

Vi tilrettelægger dagene ud fra en genkendelig struktur, hvor vi skaber rum for fordybelse, nærvær og omsorg. Formålet med den daglige struktur er at skabe en tryg ramme omkring børnenes måltider, hvile, udvikling, leg og læring.
De anførte tider kan variere lidt fra dag til dag. Blandt andet fordi vi gerne vil give plads til børnenes initiativer og vise interesse for det, der optager dem.

6.45 - 9.00 
Vi åbner i fællesrummet eller på en af stuerne, hvor børn og voksne møder hinanden på tværs af grupperne. Der er mulighed for at spise supplerende morgenmad mellem 6.45 – 7.30.
Efterhånden som personalet møder ind, åbnes resten af huset.

9.00 – 9.30
Børnene spiser formiddagsmad i grupperne. Derefter holdes morgensamling, hvor vi synger, læser historie, snakker og leger.

9.30 – 11.00
Fordybelsestid, hvor børnene opdeles i mindre grupper og deltager i pædagogiske aktiviteter eller ture sammen med en eller flere voksne. Der er en rød tråd i aktiviteterne, som følger temaerne i vores Årshjul.

11.00 – 12.00
Frokost, hvor vi snakker om maden, hvad vi kan lide, hvor maden kommer fra, og hvad der ellers optager børnene.

12.00 - 14.00
De fleste børn sover. De vågne leger i fællesrummet eller på legepladsen.

14.00 - 15.00
Eftermiddagsmad. Børnene får mad, efterhånden som de vågner.

15.00 - 16.00
Børnene leger, enten indenfor eller på legepladsen.

16.00 - 17.00
Alle samles i fællesrummet eller på en af stuerne, hvor vi leger, rydder op og siger farvel til dem, der bliver hentet.

Trygge overgange
I Blomsterengen prioriterer vi højt at skabe gode overgange for børnene. Vi har et tæt samarbejde med Børneengens børnehave. Når de ældste børn fra Blomsterengen skal starte der, forbereder vi børnene gennem en periode. Vi tager på besøg i Børneengen, som ligger tæt på Blomsterengen. Blandt andet leger vi på Børneengens legeplads, så børnene gradvist lærer de nye børn og voksne at kende før skiftet.

 

 

 

Børnehusene Kokkedal

Broengen 4
2980 Kokkedal

Telefon: Sammen om Kokkedal