Skip til hoved indholdet
    Hjem De 6 huse og dagplejen Ådalen

Ådalen

"Ådalen er en åben og indbydende 0-6 års institution med humor og god stemning. Vi er stolte af vores mangfoldige hus, hvor alle børn og voksne føler sig velkomne.

Det er særligt vigtigt for os, at alle børnene indgår i fællesskaber med andre børn og nærværende pædagoger, og at de har mulighed for at fordybe sig i det, der optager dem.

Vi er rigtig gode til at lave spændende udendørs aktiviteter.
Vi har indrettet vores legeplads til at give børnene masser af erfaringer med at følge naturens gang året rundt. 
Vi prioriterer højt at have et gensidigt, trygt og åbent samarbejde med børnenes forældre."

Daglig leder Sidsel Holst Jensen
sihj@fredensborg.dk                                
Tlf: 22 24 98 33 

Adresse
Brønsholmdalsvej 42
2980 Kokkedal

Telefonnumre
Børnehaven  50 83 63 94     
Vuggestuen   50 83 63 92

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 6.45 - 17.00
Fredag kl. 6.45 - 16.45

Daglig leder 
Sidsel Holst Jensen
sihj@fredensborg.dk 
Tlf: 22 24 98 33                             

                            

Vi er ca. 80 børn, 8 pædagoger, 6 pædagogmedhjælpere og 1 pædagogisk assistent.

Vi har 4 aldersopdelte børnegrupper: 
Sneglene for de 0-3 årige
Mariehønsene for de 0-3 årige
Sommerfuglene for de 3-4 årige
Brumbasserne for de 3-4 årige
Naturlopperne for de 5-årige

Indretning
Vores indretning er rammesat af et parcelhus med en tilbygning, hvor rummene tilgodeser børnenes mulighed for alsidig udfoldelse og fordybelse.
Indretningen har til formål at skabe rammer, som fremmer børnenes trivsel og udvikling.
Vi tænker meget over, hvordan vi indretter vores rum, så de tilgodeser børnegruppens aktuelle behov. Rummene inviterer børnene til forskellige former for leg, udvikling og læring. Indretningen af rummene skaber mulighed for fordybelse, og viser tydeligt børnene, hvad de kan lege hvor.
Ådalens legeplads er indrettet med mange små kroge, hvor børnene kan fordybe sig i mindre grupper.

Vores beliggenhed er tæt på grønne områder med store græsarealer, skov, vand og offentlig transport.


Dagens måltider
Ådalen serverer mad og frugt for alle børn tre gange om dagen. Måltiderne tilberedes i Børnehusene Kokkedals økologiske fælleskøkken og indgår i den forældrebetalte frokostordning.
Under måltiderne lægger vi vægt på at skabe en stemning med nærvær og plads til at eksperimentere. Børnene har mulighed for at deltage aktivt. De hjælper fx med borddækning og afrydning. Vi støtter børnene i at blive selvhjulpne, så de selv lærer at bruge bestik og hælde op i koppen. Desuden bruger vi borddækning som en anledning til at tælle tallerkener, kopper og bestik sammen med børnene. 

Kl. 09.00 – 09.30 Formiddagsmad
Kl. 11.00 – 11.45 Frokost
Kl. 14.00 – 15.00 Eftermiddagsmad

Legepladsen
 
Vi er ude på legepladsen hver dag - uanset vejr og vind. 
Hver dag igangsætter en voksen aktiviteter på legepladsen, som alle børn har mulighed for at deltage i. Fx sanglege og regellege på tværs af alder. Formålene med legepladsaktiviteterne er at introducere børnene til en række lege, man kan lege på tværs, så børnene får noget fælles at mødes omkring. Et andet formål er at leve op til Børnehusene Kokkedals bevægelsespolitik om, at børnene skal være fysisk aktive mindst en time hver dag.

Ture i nærmiljøet
Vi benytter flittigt udflugtsmulighederne i nærmiljøet. Alle vores børn bliver fortrolige med at færdes i skoven og ved åen. Vi besøger ofte de store græsarealer Egedal.

Sprogarbejde
Vi har en stor opmærksomhed på at skabe gode vilkår for børnenes sproglige udvikling. Vi tilbyder en lang række aktiviteter og samværsformer, som understøtter sproget på alsidige måder. Vi lægger særligt vægt på de nærværende samspil og samtaler mellem børn og voksne, så børnene føler sig set og hørt og får lyst til at bruge sproget.Ligesom vores øvrige aktiviteter tager sprogarbejdet udgangspunkt i temaerne i vores Årshjul. Sange, rim og remser indgår som en integreret del af hverdagen i Ådalen. Alle børnene deltager regelmæssigt i udvidet dialogisk læsning.

Udvidet dialogisk læsning
Vi arbejder i Børnehusene Kokkedal systematisk med udvidet dialogisk læsning omkring bøgerne i Sproggaven. Gennem tre oplæsninger af samme bog inddrages børnene gradvist mere og mere som aktive deltagere i læsningen. Vi laver forskellige aktiviteter om bogens handling. Blandt andet dramatiseringer, så børnene også kan tilegne sig bogens handling gennem kroppen. Vi taler med børnene om bøgernes handling i alle hverdagens sammenhænge, hvor det giver mening.

Sprogvurderinger
Vi laver sprogvurderinger på alle 3-, 4- og 5-årige børn for at kunne understøtte det enkelte barns sproglige udvikling bedst muligt.

Når barnet starter i Ådalen 
Når et barn starter i Ådalen, aftales tilknytningsforløbet altid individuelt. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og familiens muligheder for at deltage i opstarten.

Vi deler de gode historier
Vi samarbejder med forældrene omkring barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. En del af samarbejdet handler om at dele de små gode historier om barnets interesser og ressourcer på tværs af institutionen og hjemmet. Ved at dele de gode historier i hverdagen får både personalet og forældrene bedre mulighed for at understøtte barnets trivsel og læringsprocesser.

Deltag i dit barns hverdag 
Som forælder til et barn i Ådalen er du altid velkommen til at rive en dag ud af kalenderen og tage med dit barn i vuggestue eller børnehave. Det er en god måde at få indblik i dit barns hverdag og lære personalet og de andre børn bedre at kende.

Årlige trivselssamtaler 
Vi tilbyder alle familier en trivselssamtale mindst en gang årligt. Som forælder kan du også bede om en samtale, hvis der er noget, du har brug for at snakke med os om i rolige omgivelser.

Sociale arrangementer 
Vi har hvert år tilbagevendende sociale arrangementer, hvor forældre har mulighed for at deltage, fx spiseaften og julefest.

Den gode hverdag
Vi lægger stor vægt på at samarbejde om at skabe den gode hverdag. Det kan fx være der, hvor I som forældre har tid til lige at slå jer ned og hyggesnakke med de børn og voksne, der er til stede.

Børnehusene Kokkedal

Broengen 4
2980 Kokkedal

Telefon: Sammen om Kokkedal