Skip til hoved indholdet

Forventninger til studerende

Den studerende tilbydes som udgangspunkt vejledning 1 time ugentligt under hensyntagen til institutionens dagligdag, gennem hele praktikforløbet. De første gange deltager praktikkoordinatoren, herefter varetages vejledningen af praktikvejlederen. Der tilbydes desuden én vejledning varetaget af områdelederen samt evt. vejledning varetaget af en pædagog fra en af Børnehusene Kokkedals ambassadørgrupper.

Forventningerne til studerende i Børnehusene Kokkedal er:
• At du møder og er klar til at påbegynde arbejdet i overensstemmelse med dit mødeskema.
• At du er indstillet på at samarbejde med og inddrage personalet i dine læringsprocesser i praktikperioden.
• At du indgår i arbejdet på lige fod med resten af personalegruppen.
• At du tager et medansvar for de børn og voksne, der færdes i Børnehusene Kokkedal.
• At du under vejledningen tager medansvar for dialogen, at du undres og søger svar på din undren, og at du tager referat af vejledningen.
• At du dagligt skriver dagbog om dit praktikforløb.
• At du er pligtopfyldende, loyal og ansvarlig i forhold til institutionens værdigrundlag, trufne beslutninger, aftaler og opgaver.
• At du er initiativrig, iagttagende og reflekterende.
• At du sætter dig ind i, hvilket socialt miljø institutionen og dens brugere er del af og respekterer den mangfoldighed, dette udgør.

ny