Skip til hoved indholdet

Uddannelsespraktik

Børnehusene Kokkedal er uddannelsesinstitution og modtager pædagogstuderende samt pædagogiske assistenter (PAU) i praktik.

Den pædagogiske praksis i Børnehusene Kokkedal er baseret på fortløbende refleksion over koblingen mellem forskningsbaseret viden og hverdagens samspil mellem børnene og de voksne. Vi arbejder vedholdende på at udvikle og forbedre kvaliteten af vores praksis. Som uddannelsesinstitution ser vi de studerende som et velkomment bidrag til at fastholde dette fokus.
Vi kan tilbyde de studerende indblik i, hvordan man kan omsætte teori og evalueringsresultater til praksis, og hvordan man gennem fokuseret refleksion over egen og hinandens praksis kan udvikle ny pædagogisk indsigt og nye handlemuligheder.

Den daglige vejledning af studerende varetages af en uddannet pædagog eller pædagogisk assistent.  
Daglig leder Kamilla Frost er praktikkoordinator for pædagogstuderende og PAU studerende.

ny