Skip til hoved indholdet

Lige læringsmuligheder 

Præsentation for Nordisk Ministerråd 2021

Børnehusene Kokkedal var et af de første dagtilbud i Danmark, som for alvor satte fokus på ligestilling i børnehøjde. Siden 2012 har vi arbejdet målrettet for at skabe ligestilling mellem køn, så alle børn får lige læringsmuligheder allerede fra vuggestuen og dagplejen. Formålet er at mindske børns chanceulighed både i den tidlige barndom og på den lange bane i forhold til  uddannelsessystemet  og  arbejdsmarkedet.
Vores tilgang til ligestilling er systematisk normkritisk refleksion, hvor vi som voksne reflekterer over, hvordan vores egne normer og forforståelser omkring køn er med til at forme læringsmiljøet omkring børnene. Vi har fokus på, at vores sprogbrug, nærvær, åbenhed, aktiviteter, indretning, lege, legetøj, bøger, sange og øvrige kulturelle tilbud skal åbne mulighed for og invitere til at være barn på 100 måder - ikke kun på to.

Vi ser den normkritiske opmærksomhed som en nødvendig forudsætning for at leve op til den styrkede pædagogiske læreplans krav om at inddrage børnenes perspektiver, sikre børnene indflydelse på udformningen af deres dagligdag, fremme børnenes alsidige og demokratiske dannelse, forebygge mobning og skabe rum for, at børn kan etablere venskaber på tværs af køn, alder og kultur.


I 2016 - 2018 indgik vi i et samarbejde med Børnehusene Fredensborg omkring udviklingsprojektet Ligestilling i læringsmuligheder – normkritisk kompetenceudvikling på tværs. Projektet havde fokus på videndeling på tværs, og samarbejdet mellem de to områder bevirkede, at refleksionsniveauet i medarbejdergrupperne blev højnet, og at børnenes deltagelses- og læringsmuligheder blev udvidet i begge områder. Projektet blev støttet økonomisk af BUPL's Udviklingspulje, Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger, PUF og FOA Nordsjælland.

Du kan se mere om projektet i pjecen herunder og på dette link til filmen Ligestilling i læringsmuligheder.

ny