Skip til hoved indholdet

Bevægelsespolitik

I Fredensborg Kommune skal alle institutioner arbejde ud fra en formuleret politik for sund livsstil og bevægelse.
Målet med bevægelsespolitikken i Børnehusene Kokkedal er:

• at sikre et stimulerende læringsmiljø, som understøtter børnenes generelle trivsel og udvikling og derigennem deres lyst til at lære
• at gøre bevægelse attraktivt for børnene og give dem gode vaner, så alle børn er fysisk aktive og får pulsen op mindst 1 time hver dag, fordi de har lyst til det
• gøre bevægelse til en integreret del af hverdagen
• at tilbyde en mangfoldighed af differentierede aktivitetstilbud, så også børn i udsatte positioner kan overskue at tage del i den fælles fysiske udfoldelse 
• at skabe bevægelsesglæde for alle og derigennem give børnene mod til at lade sig udfordre motorisk og opleve stolthed, hver gang de mestrer nye færdigheder.

Rammerne for bevægelsespolitikken tager udgangspunkt i:

 • Motorikforløb på Kokkedal skole
 • Det grønne værksted – en sansehave med motoriske udfordringer
 • Børnehusene Kokkedals Fælles Løb
 • Legepladsen
 • Ture ud af huset
 • Sanglege med bevægelse

Arbejdet med bevægelse i Børnehusene Kokkedal indebærer, at:

 • vi styrker børnenes grundmotorik, som er en forudsætning for al bevægelse
 • vi styrker børnenes sociale relationer og kompetencer gennem bevægelsesleg
 • vores inde- og udeområder indrettes, så de indbyder til mangfoldige og differentierede bevægelsesaktiviteter, der modsvarer børnegruppen aktuelle behov
 • vi har klare aftaler om, hvem der varetager dagens bevægelsesaktiviteter
 • vi benytter bevægelsesaktiviteter til at skabe læring, bl.a. i forbindelse med børnenes skoleparathed eller som alternativ læringsramme for fritidshjemsbørnene
 • alle huse inddrager remedierne fra husets bevægelsestaske i aktiviteterne
 • vi deltager som gode rollemodeller aktivt i alle bevægelsesformer
 • vi dokumenterer det enkelte barns motoriske udvikling i udviklings- og trivselsskemaer.

I vores samarbejde med forældrene prioriterer vi et højt informationsniveau og lægger op til en gensidig udveksling af viden om barnets motoriske færdigheder og interesser. Vi ønsker derigennem at lade os inspirere til det pædagogiske arbejde samt at inspirere forældre til nye måder at understøtte barnets læreprocesser i hjemmet. Blandt andet vil vi fokusere på dialog om barnets selvhjulpethed og egen mobilitet.

ny