Skip til hoved indholdet

Sprogvurderinger
 

Alle dagtilbud i Fredensborg Kommune udfører sprogvurderinger på alle 2-, 3-, 4-, og 5-årige børn. 
Formålet med at udføre sprogvurderinger er at styrke de voksnes evne til at understøtte børnenes udvikling hen mod et alderssvarende sprog.

Refleksionsværktøjet Sprogtrappen, som er udviklet af Rambøll, benyttes. 
Sprogtrappen ser ikke kun på barnets formelle sprog men inddrager alle de elementer, der gensidigt påvirker hinanden, når barnet skal udvikle sprog, bl.a. legeudvikling, relationer/sociale kompetencer, kognition og fælles opmærksomhed.

Processen ved sprogvurderinger er:

• En pædagog, som barnet kender, gennemfører vurderingen med Sprogtrappen.

• Forælder præsenteres for vurderingen og modtager denne i e-boks.

• Vurderes det, at der er behov for at iværksætte tiltag i læringsmiljøet omkring barnet for at understøtte barnets sproglige udvikling, udarbejdes en handleplan, som beskriver den aftalte indsats i institutionen og i hjemmet. Handleplanen udformes som en integreret del af det øvrige pædagogiske arbejde omkring børnegruppen.ny