Skip til hoved indholdet

Sproggaven
 

Børns sprogudvikling er højt prioriteret i Fredensborg Kommune. I samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning har kommunen fået udarbejdet det pædagogiske materiale Sproggaven, som alle kommunens dagtilbud benytter. 
Sproggaven består af en bogkanon med bøger målrettet de forskellige aldersgrupper samt tilhørende aktiviteter og lege til udvidet dialogisk læsning med de 0-6 årige.  I Børnehusene Kokkedal fordyber vi os i de enkelte bøger i Sproggaven i flere måneder ad gangen gennem alsidige aktiviteter og lege. Derudover arbejder vi med udvidet dialogisk læsning af 5 bøger fra Filur materialet, som er målrettet de kommende skolestartere.

Udvidet dialogisk læsning
Udvidet dialogisk oplæsning er en særligt virkningsfuld metode til at understøtte børns sproglige udvikling. Gennem gentagne højtlæsninger af samme bog involveres børnene aktivt i læsningen gennem samtaler, leg og aktiviteter relateret til bogens indhold.
Der lægges stor vægt på nærværende samtaler og samspil mellem børn og voksne, hvor de voksne udforsker, fremhæver og understøtter børnenes interesser og initiativer. 
Fra hver bog udvælges en række fokusord, som de voksne er særligt opmærksomme på at bruge og fremhæve gennem visualiseringer, lege og gentagelser i alle hverdagens sammenhænge.

Børnenes kendskab til et bredt udvalg af børnebøger sikrer et fælles kulturelt og sprogligt fundament i børnegruppen, som blandt andet giver børnene en masse at mødes på i fantasilege med hinanden. 

Læs mere om Sproggaven hos Nationalt Videncenter for Læsning og Fredensborg Kommune.

ny