Skip til hoved indholdet

Nærværende samtaler


Samtalen er en meget bærende del af det møde med sproget, som barnet har. Barnets sproglige og kommunikative udvikling får gode vilkår, når vi som voksne indgår i nærværende samspil og samtaler med det enkelte barn.

I en nærværende samtale inddrages barnet, deltager aktivt og får lyst til at bruge sproget.

Dette stiller krav til de voksne om at indgå i fælles opmærksomhed med barnet ved at: 

  • Stille autentiske åbnende spørgsmål. Dvs. vise interesse for barnets oplevelse og perspektiv uden at kende svaret.
  • Reagere på barnets kommunikation. Dvs. strække samtalen ved at anerkende med lyde, mimik, ord mm.
  • Lytte aktivt  til barnet. Fx ved at gribe barnets sidste ord og spejle det, spørge ind og give lange pauser.
  • Interessere sig for barnets livsverden og inddrage barnet og dets viden.
  • Begrænse sine regulerende sproghandlinger, dvs. så vidt muligt undgå envejs kommunikation som irettesættelser og handleanvisninger.
     

Kilde: Anette Bruun, Nationalt Videncenter for Læsning.
 

ny