Skip til hoved indholdet

Leg og sprog


Sprog er meget mere end ord. Det lille barns sproglige, sociale og følelsesmæssige udvikling er så tæt sammenvævet, at det ikke giver mening at arbejde isoleret med sprog. Sprogudviklingen starter med lyde, mimik, blikretning, fagter og fysisk nærvær. Derfor er barnets nære relationer til voksne, venskaber med andre børn og legefællesskaber meget betydningsfulde læringsarenaer.

I børns leg med hinanden er der særligt gode muligheder for at eksperimentere med sproget i de sociale samspil, blive udfordret og opleve meningsfulde fællesskaber. I legen begynder børnene at bruge sproget til at forhandle deres sociale relationer og til at udleve fælles forestillinger om "hvad-nu-hvis" og forme legens udvikling sammen.

Sprog i form af ord har betydning for barnets adgang til leg, og omvendt har adgangen til leg betydning for, om barnet kan udvikle et rigt og varieret sprog. I takt med at børnene bliver ældre, blive legefællesskaberne med andre børn vigtigere og fylder mere. Derfor er det så afgørende, at vi sikrer alle børn adgang til legefællesskaberne, så ingen udelukkes fra de sproglige, sociale og følelsesmæssige læringsmuligheder, som legen rummer.

Som voksne deltager vi aktivt i fantasilege sammen med børnene og støtter alle børn i at være med. Nogle af legene handler om bøgerne i Sproggaven, andre lege handler om klassiske temaer som familie, butikker, dyr eller andre ting, som børnene er optagede af. På den måde giver vi børnene bedre forudsætninger for også at kunne lege sammen uden voksne. 


Kilder: Pia Thomsen; Ditte Winther-Lindqvist.
 

ny