Skip til hoved indholdet

Sprogarbejde i Børnehusene Kokkedal     

Jo flere gode erfaringer vi kan give barnet med at udtrykke sig, blive hørt og opnå indflydelse på sine omgivelser, jo mere mod får barnet på at bruge og udvikle sit sprog og sin kommunikation. Jo flere ord barnet kender og forstår, jo lettere har barnet også ved at tilegne sig nye ord. 
Vores opgave er at lægge grunden for denne positivt selvforstærkende sproglige udvikling. Forskning viser, at de sprogerfaringer og -færdigheder, som børn udvikler i den tidlige barndom, har afgørende betydning for, om de klarer sig godt hele vejen op gennem uddannelsessystemet. 


I Børnehusene Kokkedal er sprogarbejdet en integreret del af den daglige pædagogiske praksis i form af nærværende samtaler mellem børn og voksne og temabaseret arbejde med bøgerne i kommunens bogkanon Sproggaven.
I overensstemmelse med Dagtilbudsloven bruger vi også sprogvurderinger som et redskab til at følge og understøtte det pædagogiske arbejde i læringsmiljøet omkring det enkelte barns sproglige udvikling.

Sprogarbejdet i Børnehusene Kokkedal handler især om at:

• Sikre alle børn adgang til nærværende samspil og samtaler med voksne.
• Sikre alle børn adgang til legefællesskaber med andre børn og voksne.
• Tage afsæt i det sprog, barnet allerede behersker.
• Koble dialog, ord, lyde og fortællinger sammen med barnets erfaringer og interesser.
• Dele de gode fortællinger om barnets interesser og ressourcer på tværs af dagtilbud og hjem.

ny