Skip til hoved indholdet

Ved bekymring for et barn


Hvis du er bekymret for dit barns trivsel eller udvikling, er personalet altid parate til at lytte. Vores AKT-leder har også mulighed for at indkalde til et tværfagligt møde for at støtte op omkring barnet og læringsmiljøet, hvis der er behov for det.

Når personalet bliver bekymrede for et barn, drøftes bekymringen altid med kolleger, og der tages stilling til bekymringens karakter og omfang.

Der skelnes mellem to typer bekymringer:

Bekymring som kræver akut handling
Når en bekymring opstår, fordi man får mistanke om fx vold eller seksuelle overgreb, kræver bekymringen akut handling med inddragelse af lederen og underretning til kommunen. Dette gælder eksempelvis, hvis et barn i institutionen siger: ”Min mor slår mig”.

Bekymring som kræver nærmere undersøgelse
De fleste bekymringer har en karakter, hvor det er relevant at overveje institutionens indflydelse på problematikken. Det drejer sig typisk om bekymringer vedrørende barnets trivsel i samspillet med de andre børn og voksne eller i samspillet med rutinerne og rammerne i institutionen. Der kan også opstå bekymringer om mistrivsel i familien.

Hvis der efter kollegial sparring og afprøvning af pædagogiske tiltag fortsat er bekymring, inddrages forældrene ved en samtale, og der udarbejdes i fællesskab en lille handleplan, som angiver handlinger for både personale og forældre.

Fortsætter bekymringen efter opfølgning på handleplanen, inddrages AKT-leder Marianne Aunsmark, som tager kontakt til kommunens tværfaglige netværk.
Her vurderes det, hvad barnet og familien har brug for, og der kan efterfølgende iværksættes tiltag i form af familiearbejde, forebyggende tiltag i form af kompetenceudvikling af pædagogerne eller tiltag til yderligere indsatser i samarbejde med fx talepædagoger og psykologer.

Læs mere under Tværfagligt samarbejde.

AKT-leder Marianne Aunsmark kan kontaktes på mail maau@fredensborg.dk eller telefon 20181286.

 

ny