Skip til hoved indholdet

Tværfagligt samarbejde

Vi samarbejder med talepædagoger, psykologer og sundhedsplejersker omkring børnenes trivsel, udvikling og læring. Når vi indgår i tværfagligt samarbejde omkring konkrete børn, har vi altid forinden inddraget barnets forældre og indhentet forældrenes samtykke.

I forbindelse med generelle pædagogiske opgaver og udfordringer, fx udviklingen af læringsmiljøet i institutionen, har vi mulighed for at modtage sparring fra ovennævnte faggruper samt kommunens pædagogiske konsulent.

I perioder kan børn med særlige behov have tilknyttet en specialpædagog, som arbejder med at understøtte barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse her i institutionen.

Det tværfaglige samarbejde omkring børn i Børnehusene Kokkedal koordineres og varetages af AKT-leder Marianne Aunsmark.