Skip til hoved indholdet

Sprogvurderinger

Sprogarbejde er en høj prioritering i Fredensborg Kommune. Sprogarbejdet udføres gennem nærværende samtaler og samspil mellem børn og voksne og ved hjælp af Sproggaven, som er kommunens materiale til dialogisk læsning omkring en bogkanon med bøger målrettet alle aldersgrupper fra 0-6 år. Derudover bruges sprogvurderinger som et redskab til at følge og understøtte det pædagogiske arbejde omkring det enkelte barns sproglige udvikling i overensstemmelse med Dagtilbudsloven.

Alle dagtilbud i Fredensborg Kommune tilbyder treårige børn en sprogvurdering og opfølgning efter behov.
Sprogvurderingen foretages, når barnet er mellem 2 år og 10 måneder og 3 år og 4 måneder.

Der benyttes centralt udarbejdede sprogvurderingsskemaer.

Processen er:
En pædagog, som barnet kender godt, tilbyder forældrene en sprogvurdering af deres barn. Hvis forældrene tager imod tilbuddet, får de et forældreskema med hjem, hvor de selv udfører første del af sprogvurderingen med barnet derhjemme.
Forældrene afleverer derefter skemaet til pædagogen, der overfører besvarelserne til et registreringsskema på det enkelte barn. Pædagogen udfører nu den pædagogiske del af sprogvurderingen.
Forældrene præsenteres for den samlede vurdering, det vil sige det samlede resultat af de to vurderinger.
Hvis der findes anledning til en særlig indsats for at understøtte barnets sproglige udvikling, aftales dette mellem pædagogen og forældrene.

Vurderes det, at der er behov for at iværksætte tiltag i læringsmiljøet omkring barnet for at understøtte barnets sproglige udvikling, udarbejdes en handleplan, som beskriver den aftalte indsats i institutionen og i hjemmet.

ny