Skip til hoved indholdet

Sprogvurderinger

Sprogarbejde er en høj prioritering i Fredensborg Kommune. Sprogarbejdet udføres gennem nærværende samtaler og samspil mellem børn og voksne og ved hjælp af Sproggaven, som er kommunens materiale til dialogisk læsning omkring en bogkanon med bøger målrettet alle aldersgrupper fra 0-6 år. Derudover bruges sprogvurderinger som et redskab til at følge og understøtte det pædagogiske arbejde omkring det enkelte barns sproglige udvikling i overensstemmelse med Dagtilbudsloven.

Alle dagtilbud i Fredensborg Kommune skal lave sprogvurderinger på alle 2-, 3-, 4- og 5-årige børn.
Der benyttes centralt udarbejdede sprogvurderingsskemaer i form af Sprogtrappen.

Processen ved sprogvurderinger er:

1. Stuens medarbejder, som kender barnet godt, vurderer barnet med Sprogtrappen.

2. Forældrene præsenteres for den samlede vurdering og får denne tilsendt via e-boks.

Hvis der findes anledning til en særlig indsats for at understøtte barnets sproglige udvikling, aftales dette mellem pædagogen og forældrene.

Vurderes det, at der er behov for at iværksætte tiltag i læringsmiljøet omkring barnet for at understøtte barnets sproglige udvikling, udarbejdes en handleplan, som beskriver den aftalte indsats i institutionen og i hjemmet.

ny