Skip til hoved indholdet

Aula

Aula er den digitale kommunikationsplatform i Fredensborg Kommune. Den version af Aula, som bruges i dagtilbud er den samme, som bruges i skolerne. For forældre betyder det, at man kan bruge den samme kommunikationsløsning fra ens barn begynder i vuggestue, til barnet går ud af 10. klasse. Og hvis man har børn i både dagtilbud og skoler, kan man se alle børn i samme overblik.

Formålet er god kommunikation
Målet med Aula er at skabe rum for en god kommunikation mellem institution og hjem samt at gøre det nemt og overskueligt for forældre at tage del i deres barns hverdag og udvikling i dagtilbuddet. Det skal Aula, fordi bedre kommunikation kan hjælpe med til at understøtte bedre læring og større trivsel i skoler og dagtilbud.  
I Aula får forældrene indblik i institutionens hverdagsliv og eksempler på børnenes oplevelser, kommunikeret i f.eks. fotos, videoer og tekst. Samtidig indeholder Aula alle de oplysninger om det enkelte barn, som personalet har brug for i hverdagen. Kun personale har adgang til de vigtige oplysninger, som forældre lægger ind i Aula. Personalet deler kun billeder af børnene på Aula, hvis forældrene har givet deres tilladelse til dette i forbindelse med første login på Aula. 

Tjek ind og tjek ud hedder i Aula Komme-Gå
På en overbliksskærm kan alle følge med i, hvilke børn der er kommet og gået. Forældre kan selv lægge et foto af deres barn ind i Komme-Gå-funktionen, og ellers kan personalet hjælpe med det.  
I Komme-Gå kan forældre også nemt give korte beskeder om ferie, sygdom, og hvis barnet bliver hentet af en anden end forældrene.

Information 
I Aula giver personalet forældrene information om f.eks. ture, pædagogiske aktiviteter, særlige arrangementer og udsender nyhedsbreve. 

Kodeks for adfærd i Aula
I nogle tilfælde kan forældre skrive bemærkninger til opslagene på Aula, men der foregår ikke dialog eller diskussioner på Aula. Det ville fjerne personalets opmærksomhed fra børnene, hvis de skulle besvare spørgsmål, forklare eller meningsudveksle på Aula. Derfor fjerner vi opslag, som udvikler sig til diskussioner og meningsudvekslinger og henviser til, at denne kommunikation foregår i det direkte møde mellem forældrene, personalet og/eller ledelsen. 
Hvis man som forælder har brug for at tale om sit barn, de pædagogiske aktiviteter eller andet vedrørende hverdagen i institutionen, skal man derfor kontakte personalet eller ledelsen direkte.

Spørgsmål vedrørende Aula 
Hvis man oplever problemer med log in eller har andre spørgsmål omkring Aula, kan man kontakte det pædagogiske personale, den daglige leder eller Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.

ny