Skip til hoved indholdet

Præmis for ressourcetildeling

I Børnehusene Kokkedal har vi valgt en solidarisk ressourcetildeling til de enkelte huse. Dette gør vi med en fastlagt ramme for økonomien ud fra nogle principper for, hvordan de centralt tildelte ressourcer skal fordeles lokalt.

Vi har i ressourcetildelingen taget højde for, at der er stor variation i timeprisen for en uddannet og erfaren medarbejder hhv. en ikke-uddannet medarbejder uden erfaring. Det betyder, at vi har en timetildeling i husene med en fast grundtildeling, så alle børn har det samme antal voksne til rådighed.  
93 % af vores personalebudget går til grundtildelingen til stuerne og den almindelige vikardækning. De resterende 7 % er afsat i en fælles pulje, som giver os mulighed for at prioritere tværgående ansættelser, fx ressourcepædagoger og buschauffør, samt at vikardække barsler eller tildele ekstra ressourcer ved særlige opgaver, som kalder på noget ekstra.

Præmissen for tildeling drøftes og justeres løbende i Områdebestyrelsen, ledelsen og MED-udvalget, så vi sikrer, at vi til enhver tid bruger vores ressourcer bedst muligt i forhold til den opgave vi aktuelt skal løfte, og den kvalitet vi skal levere. 

ny