Skip til hoved indholdet

Resumé af pædagogisk tilsyn november 2021


Tilbagemeldingen fra de pædagogiske tilsyn i Børnehusene Kokkedal i 2021 er, at der generelt er høj kvalitet i både dagtilbud og dagplejen, hvor konsulenten gennemgående oplever meget nærværende voksne.

Desuden fremhæves det, at der arbejdes med ledelse tæt på praksis, at hverdagen organiseres med mindre børnegrupper, og at børnenes perspektiver inddrages både i dialog, samspil og gennem åbne spørgsmål og længerevarende dialoger. I den fysiske indretning har man også givet plads til inddragelse af børnenes perspektiver.

Alle huse er kommet langt med arbejdet med Sproggaven, og enkelte huse arbejder også med sprogunderstøttende nudging på måder, som man med fordel kunne brede ud til de andre huse.

Områder, som tilsynet peger på, at vi med fordel kan sætte mere fokus på, er legepladskultur, både i forhold til at igangsætte lege omkring fælles legemanuskripter og med inddragelse af tilhørende tematiserede kasser med legeremedier. Desuden kan vi sætte endnu mere fokus på, hvordan alle børn får en stemme, også børn som ikke er de sprogligt stærkeste, eller som ikke selv tager så meget plads.

Tilsynsrapporterne kan læses i sin helhed under de enkelte huse.

ny