Skip til hoved indholdet

Velkommen til Børnehusene Kokkedal

Børnehusene Kokkedal er en integreret områdeinstitution med plads til ca. 350 børn fra 0-6 år fordelt i 6 forskellige børnehuse og hos dagplejere i Kokkedal bysamfund. Fælles for alle børnehusene er gode fysiske udfoldelsesmuligheder og en placering tæt på beboelse, mark, skov og strand.
Børnehusene Kokkedal består af Børneengen, Blomsterengen, Troldeengen, Fasangården, Græstedgård, Ådalen samt Dagplejen i Kokkedal.

Vi har en fælles pædagogisk linje og et fælles årshjul på tværs af alle huse og samarbejder året rundt omkring en række tværgående pædagogiske tilbud og traditioner. Vi arbejder med overordnede temaer i flere måneder i træk for at give både børn og voksne gode muligheder for at fordybe sig. Temaarbejdet tilrettelægges og justeres løbende, så børnenes interesser og de voksnes erfaringer hele tiden bidrager til at gøre aktiviteterne meningsfulde og udbytterige.
På den måde fastholdes der en synlig rød tråd i områdets pædagogiske arbejde, som bidrager til at skabe gode overgange for børnene, når de flytter fra et af vores børnehuse til et andet.

Her på siden kan du læse mere om de forskellige huse og dagplejen. Et mere nuanceret kendskab til os fås ved besøg og rundvisning i de enkelte huse eller hos dagplejen.

 

ny