Skip til hoved indholdet

 

Resumé af pædagogisk tilsyn november 2019

Alle børnehusene samt dagplejen vurderes at have ”Eksemplarisk praksis” i arbejdet med læreplanstemaerne: Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Sproglig udvikling, Krop, sanser og bevægelse samt Natur, udeliv og science.

På tværs af alle børnehuse fremhæves det fra tilsynet, bl.a. at:
• Der er en rolig og hyggelig stemning med nærværende voksne.
• Der er et meget stærkt sprogligt læringsmiljø i hverdagens rutiner og aktiviteter.
• Læringsmiljøet justeres ud fra børnenes forskellige forudsætninger og deltagelsesmuligheder.
• De voksne ser børnenes ressourcer og bestræbelser og ”spiller børnene gode”.
• De voksne benytter en legende tilgang og deltager aktivt i leg med børnene.
• Børnene har gode muligheder for at udforske og eksperimentere i naturen.

I forlængelse af tilsynet anbefales det bl.a. at:
• Dagplejen i højere grad arbejder med opdeling af børnene.
• Børneengen laver mere målrettede forløb omkring Kultur, æstetik og fællesskab.
• De faglige fyrtårnes viden og kompetencer bringes mere i spil.

Tilsynsrapporterne kan læses i sin helhed under de enkelte huse samt under dagplejen.