Skip til hoved indholdet

Temaforældremøde om Børn og skærme

Områdebestyrelsen inviterer til temaforældremøde om Børn og skærme torsdag den 5. oktober kl. 19-21.
Mødet finder sted i Egedal Byens Hus på Egedalsvej.

Børns Vilkår står for indholdet med dette oplæg:

Digitale medier fylder allerede tidligt i børns liv. Hvilken betydning har det øgede skærmbrug for små børns trivsel, og hvilke udfordringer opstår i familien, når skærmen bliver en fast del af hverdagen og træder i stedet for nærvær?

Oplægget giver jer som forældre grundlæggende viden om små børns behov for kontakt og introducerer Børns Vilkårs omsorgsmodel Omsorgsgrebet.

Vi sætter særlig fokus på forældres skærmbrug og kommer ind på, hvordan de digitale medier bliver en medspiller fremfor en modspiller for relationsdannelsen.

 

ny